Ce trebuie stiut despre cosurile de fum


Coșul de fum este cea mai importantă parte a sistemului focar- șemineu-sobă-centrală și de aceea, când se proiectează sau construiește trebuie ținut cont de câteva principii foarte importante, care sunt valabile atât în cazul construirii unui coș de fum nou, cât și în cazul reparației unuia vechi.
De departe, siguranța este cea mai importantă calitate a unui coș de fum. În construcția și proiectarea coșului de fum, aceasta trebuie să fie principiul după care se ghidează atât proiectanții, cât și constructorii, dar și utilizatorul final, întrucât coșul de fum se poate aprinde în interiorul locuinței, dezvoltând temperaturi de ardere de peste 1000 grade Celsius!
Un alt principiu important îl reprezintă eficiența coșului de fum, capacitatea acestuia de a extrage fumul și a-l scoate afară, ceea ce presupune ca acesta să aibă pereții interni liși și cât mai verticali.

Poziționarea este un criteriu la fel de important. Dacă este posibil, este indicată poziționarea coșului de fum în interiorul casei, deoarece o mare parte din căldura acestuia va fi cedată ambientului, iar locuința va păstra căldura. Dezavantajul poziționării coșului de fum la interior este acela ca poate ocupa mult spațiu util al casei. Un alt aspect important este capacitatea coșului de fum, dată de cantitatea de fum pe care o poate evacua coșul, ceea ce depinde de materialele din care este construit acesta, precum și de traiectoria sa. Cele mai bune materiale de fabricație sunt inoxul, șamota, ceramic, carămida și oțelul. Însă cele mai bune sunt coșurile realizate din oțel inoxidabil, cu dublu perete și izolate termic, eventual zidite în perete.

Curățirea, întreținerea și inspecția periodic a pereților interni sunt obligatorii, întrucât un coș de fum plin de gudroane sau funingine devine ușor inflamabil și nici nu asigură un tiraj corespunzător față de un coș curățat în mod regulat. Frecvența acestor operațiuni este determinată luând în considerare perioada de funcționare. Trebuie precizat că o incorectă proiectare și construire a coșului de fum este cauza principală pentru o proastă funcționare a șemineului, a sobei sau a centralei. De obicei, centralele sunt livrate însoțite de manualul de instrucțiuni pus la dispoziție de producător, acesta indicând și parametrii și dimensiunile secțiunii coșului de fum.

Pentru o bună funcționare a centralei este foarte important ca să existe o funcționare optimă a coșului de fum, perfect izolat termic, cu pereții interni netezi, de preferință de secțiune transversal circulară, adecvată puterii centralei, constuit în vertical, fără curbe ori schimbări repetate de direcție. De asemenea, este recomandat să se utilizeze pe cât posibil un coș de fum din oțel inoxidabil, cu perete dublu, prevăzut cu supapa de descărcat condensul, iar toate elementele component ale coșului să fie bine îmbinate, fixate cu garnituri în silicon și coliere metalice.

Explicația fumurilor…calde!

Tirajul natural este determinat de înălțimea coșului de fum și de diferența între densitatea fumurilor de combustie și cea a aerului de afară. De fapt, cu cât fumurile sunt mai calde, cu atât sunt mai puțin dense, ceea ce înseamnă că sunt mult mai ușoare și mai ușor de expulzat din coșul de fum către aerul de afară. Totodată, înălțimea coșului de fum influențează în mod direct presiunea camerei de combustie, astfel încât înălțimea acestuia trebuie să reintre într-o anumită limită.
Pe de altă parte, înălțimea coșului este determinată de puterea centralei, pentru a avea un tiraj natural, iar în funcție de acesta se stabilește și înălțimea optimă a coșului de fum. Pentru instalațiile din sectorul privat, înălțimea coșului de fum variază între 4/5metri și 10/12 metri în verticală. Extremitatea coșului trebuie să depășească cel puțin cu un metru linia de coamă. De asemenea, coșul trebuie să fie asigurat la perete cu bride, sau ancorat de o structură metalică. În situația în care coșul depășește cu mult în înălțime linia de coamă a acoperișului este necesară ancorarea acestuia cu cabluri.

Izolarea termică a coșului este deosebit de importantă, întrucât fiind vorba de centrale cu tiraj natural, coșul de fum reprezintă un element important care influențează buna funcționare și randamentul acestora. Tirajul este cu atât mai bun, cu cât fumurile ce parcurg coșul rămân cât mai calde posibil. Din acest motiv, coșul trebuie să aibă o bună izolare termică. Un alt motiv este determinat de faptul că acesta trebuie să evite ca temperature fumurilor să scadă sub pragul de condensare, drept pentru care coșul trebuie să fie prevăzut la bază cu un dispozitiv de drenaj condens.
Condițiile atmosferice pot și ele afecta tirajul, deoarece schimbările meteorologice sunt însoțite întotdeauna de variații de presiune atmosferică: în zilele însorite, presiunea atmosferică facilitează tirajul, iar în zilele ploioase, joasa presiune atmosferică îl îngreunează. Ori, pentru a evita repercursiunile asupra sistemului, cauzat de aceste fluctuații, se poate instala un regulator de tiraj, ce închide sau deschide clapeta de admisie aer.
Trebuie menționat și faptul că un coș de fum cu un tiraj excesiv crează dificultăți la încălzirea casei, deoarece un procent destul de ridicat din căldura produsă se pierde pe coș, ceea ce va duce la o temperatură ridicată a fumurilor, la dificultăți în gestionarea focului, ceea ce impune montarea obligatorie a regulatorului de tiraj.

O situație foarte des întânită este aceea în care iese mult fum, la deschiderea ușii centralei. Acest fapt are o explicație foarte concretă: un coș cu multe curbe, traiectorii orizontale și înclinații cu unghiuri mai mari de45 grade, crește în lungime și nicidecum în înălțime, de unde rezultă că toată cantitatea de aer conținută de acesta, chiar dacă este mai ușoară decât cea externă, să aibă o greutate toală care să depășească capacitatea (presiunea) de împingere a aerului extern.

Dacă problemele de spațiu impun prezența curbelor sau a traiectoriilor orizontale, acestea vor trebui compensate cu o ulterioară prelungire în verticală a coșului, de circa un metru pentru fiecare schimbare de direcție, înclinație, curbă. În cazul în care coșul de fum are traiectorii orizontale, soluția cea mai bună este aplicarea egalizatorului de depresiune pentru coșul de fum.
În ceea ce privește îmbunătățirea tirajului, se poate alege între a crește în înălțime coșul sau să fie crescut diametrul secțiunii acestuia. Ambele soluții pot fi utile, dar din motive diferite. Mărind înălțimea coșului de fum, crește și depresiunea statică, în schimb, mărind diametrul secțiunii scad pierderile de sarcină, adică obstacolele pe care le întâlnește fumul pe traiectoria de ieșire. Concret, creșterea în înălțime conduce la creșterea presiunii, a forței de împingere, în schimb, amplificarea secțiunii diminuează obstacolele prezente pe traiectoria de ieșire a fumului.

În pofida unor reclame mai mult sau mai puțin exagerate, toate coșurile de fum, indiferent de material, trebuie curățate, pentru că acestea nu sunt construite cu sisteme de auto-curățare. Astfel, coșul trebuie curățat și controlat cel puțin o dată pe an, din motive foarte clare: protejează viața și siguranța persoanelor, eliminând riscul de incendiu, previne posibile întoarceri ale gazelor toxice, reduce cousumul și facilitează aprinderea combustibilului, dar și pentru protejarea mediului înconjurător.