INS: Volumul lucrarilor de constructii in august 2018

În luna august 2019, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna precedentă, ca serie brută, cu 0,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a rămas la acelaşi nivel.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 32,7%, respectiv cu 35,0%.

În perioada 1.I-31.VIII.2019, faţă de perioada 1.I-31.VIII.2018, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 27,0%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 20,6%.

August 2019 comparativ cu iulie 2019

Volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 0,6%, creştere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+13,8%). Lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de construcţii noi au scăzut cu 7,1%, respectiv cu 2,3%.

Pe obiecte de construcţii, seria brută indică o creştere a volumului construcţiilor inginereşti cu 3,0% şi a clădirilor nerezidenţiale cu 0,1%. Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale cu 4,3%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii a rămas la acelaşi nivel.

Creştere s-a evidenţiat la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+7,6%). Volumul lucrărilor de reparaţii capitale şi al lucrărilor de construcţii noi a scăzut cu 8,9%, respectiv cu 2,0%. Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică o creştere a volumului lucrărilor de construcții la clădirile nerezidenţiale cu 2,5% şi la lucrările de construcții inginereşti cu 0,2%. Volumul lucrărilor de construcţii la clădirile rezidentiale a scăzut cu 3,1%.

August 2019 comparativ cu august 2018

Volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 32,7%. Pe elemente de structură au fost înregistrate creşteri ale volumului lucrărilor de construcţii noişi lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente (+36,6% fiecare) şi lucrărilor de reparaţii capitale (+ 1,1%).

Pe obiecte de construcţii, seria brută evidențiază creșteri ale volumului lucrărilor de construcţii astfel: clădiri nerezidenţiale cu 50,4%, clădiri rezidenţiale cu 31,0% şi la construcţii inginereşti cu 25,5%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 35,0%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri astfel: lucrările de construcţii noi (+40,6%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+36,9%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+2,7%).

Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică creșteri ale volumului lucrărilor de construcţii astfel: clădirile nerezidenţiale (+52,9%), clădirile rezidenţiale (+33,5%) şi la construcţiile inginereşti (+25,8%).

Perioada 1.I-31.VIII. 2019 comparativ cu perioada 1.I-31.VIII. 2018

Volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 27,0%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri la construcţiile noi (+33,5%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+18,6%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+2,3%).

Pe obiecte de construcţii, ca serie brută, au avut loc creşteri ale volumului de lucrări de construcții astfel: clădirile nerezidenţiale cu 39,5%, clădirile rezidenţiale cu 35,2% şi la lucrările de construcţii inginereşti cu 16,3%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut cu 20,6%, creştere reflectată în volumul lucrărilor de construcţii noi cu 28,5%, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente cu 10,9% şi al lucrărilor de reparaţii capitale cu 2,8%.

Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate evidențiază creșterea volumului lucrărilor de construcţii la clădirile nerezidenţiale cu 34,2%, clădirile rezidenţiale cu 32,2% şi la construcţiile inginereşti cu 10,7%.