INSSE: In iulie, volumul lucrarilor a ramas constant

În luna iulie 2017, volumul lucrărilor de construcţii a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută, cu 2,8% și a rămas la același nivel ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie brută, cu 1,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 6,2%.

În perioada 1.I ‐ 31.VII.2017, volumul lucrărilor de construcţii, a scăzut faţă de perioada 1.I‐31.VII.2016 atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 5,7%, respectiv cu 8,1%.
Iulie 2017 comparativ cu iunie 2017

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie brută cu 2,8%, creştere evidenţiată la următoarele elemente de structură: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 10,0% şi la lucrările de construcţii noi cu 4,3%. Lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 17,9%.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri la clădirile nerezidenţiale cu 18,1%. Clădirile rezidenţiale şi construcţiile inginereşti au scăzut cu 2,7%, respectiv cu 1,8%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 13,1% şi la lucrările de construcţii noi cu 6,5%.

Scăderi s‐au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale cu 5,4%. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale cu 18,4%, la construcţiile inginereşti cu 4,3% şi la clădirile rezidenţiale cu 2,0%.

Iulie 2017 comparativ cu iulie 2016.

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 1,4%. Pe elemente de structură s‐au înregistrat creşteri la următoarele elementele de structură: lucrările de reparaţii capitale cu 17,0% şi la lucrările de construcţii noi cu 4,2%. Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 11,7%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale cu 104,5%. Scăderi au fost la construcţiile inginereşti cu 17,4% şi la clădirile nerezidenţiale cu 8,1%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 6,2%. Pe elemente de structură s‐au înregistrat scăderi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 10,9%.

Creşteri au fost la lucrările de reparaţii capitale cu 14,6 % şi la lucrările de construcţii noi cu 2,6%. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti cu 22,4% şi la clădirile nerezidenţiale cu 7,8%. Creşteri au fost la clădirile rezidenţiale cu 107,2%.

Perioada 1.I ‐ 31.VII.2017 comparativ cu perioada 1.I – 31.VII.2016

Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut pe total ca serie brută, cu 5,7%. Pe elemente de structură au avut loc scăderi la lucrările de întreţinere şireparaţii curente cu 22,5% şi la lucrările de reparaţii capitale cu 16,9%. Lucrările de construcţii noi au crescut cu 2,7%.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc scăderi la construcţiile inginereşti cu 25,7% şi la clădirile nerezidenţiale cu 11,4%. Clădirile rezidenţiale au crescut cu 81,2%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut pe total, cu 8,1%. Pe elemente de structură s‐au înregistrat scăderi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 21,6% şi la lucrările de reparaţii capitale cu 18,1%. Lucrările de construcţii noi au crescut cu 2,4%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti cu 25,4% şi la clădirile nerezidenţiale cu 11,4%. Volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale cu 69,2%.