Romania va gazdui lucrarile conferintei internationale CEMAT

(Comunicat) Conferința tehnică aferentă CEMAT, la care este așteptată participarea a 300 de persoane, va avea loc, conform propunerii României, pe 30 mai a.c., la București, iar reuniunea de la nivel de miniștri responsabili cu amenajarea teritoriului - în luna noiembrie 2017.
Propunerile au fost prezentate de Ciprian Lucian Roșca, secretar de stat în MDRAPFE, la reuniunea Grupului de raportori pentru educație, cultură, sport, tineret și mediu/GR-C din cadrul Consiliului Europei, desfășurat la Strasbourg (Franța) pe 16 martie a.c. Domnul Roșca a prezentat stadiul activităților aferente organizării CEMAT. Prin adoptarea deciziei de organizare, se dorește continuarea unui proces de peste 45 de ani de cooperare paneuropeană în domeniul planificării spațiale, care contribuie esențial la continuarea cooperării formalizate interguvernamentale la nivel european în domeniul amenajării teritoriului.
În cadrul discursului susținut în plenul reuniunii, Ciprian Roșca a prezentat temele și subtemele propuse de către MDRAPFE în cadrul Președinției CEMAT. Prin urmare, pe lângă subiectul zonelor funcționale, delegația României a solicitat și identificarea, alături de celelalte state membre ale Consiliului Europei, a măsurilor necesare și posibile pentru a asigura continuarea platformei de cooperare de la nivel paneuropean.
Prezența domnului Ciprian Lucian Roșca la Consiliul Europei a reprezentat o oportunitate pentru stabilirea tuturor aspectelor logistice aferente organizării evenimentelor menționate, în colaborare cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei și Secretariatul CM (structura responsabilă de CEMAT).
* * *
CEMAT este singura platformă de cooperare europeană în domeniul planificării spațiale, de schimb de bune practici și definire a principiilor comune în domeniu. Conferința are, încă de la înființarea sa, în anul 1970, un rol activ în promovarea politicilor de dezvoltare teritorială eficientă și durabilă.
CEMAT se axează pe dimensiunea teritorială a drepturilor omului, a democrației și coeziunii sociale și abordează nevoile locuitorilor din Europa, ale administrației locale și regionale, având în vedere permanent generațiile viitoare. Acțiunile sale au ca scop promovarea unei planificări spațiale care să răspundă cerințelor eonomice, sociale, de mediu și culturale. Acțiunile sale sunt bazate pe principiile subsidiarității și reciprocității, pentru a asigura o implicare activă a instituțiilor regionale și locale în politicile de dezvoltare teritorială ca mijloc de conservare a unității în diversitate pe care le conferă istoria și geografia Europei.