Simpozionul infoCONSTRUCT: Succes deplin, relevanta maxima in business

Joi, 9 noiembrie, în sala Kadisha a Hotelului Phoenicia din București, a avut loc Simpozionul cu titlul ”Calitate, Siguranță, Preț”, organizat de agenția infoGROUP Media Invest și catalogul infoCONSTRUCT.

La eveniment au participat numeroși oameni de afaceri din domeniul Industriei Construcțiilor din România, antreprenori, specialiști de prestigiu, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, precum și reprezentanții unora dintre cele mai importante asociații patronale și profesionale din domeniu, dar și reprezentanți ai autorităților statului, cu impact direct în cea mai importantă activitate din economia României, construcțiile.

Pe parcursul întregii zile care a conținut un program foarte consistent, s-a discutat cu înalt profesionalism și responsabilitate despre cele mai acute probleme ale momentului dar au fost atinse și numeroase teme de strictă specialitate, dialogul dintre cei prezenți continuând și în zona Expo, în pauzele dintre cele patru sesiuni ale Simpozionului.

ANPC: Atenție la etichetarea materialelor de construcții comercializate!

Aceea care a deschis seria de dezbateri a fost doamna Loredana Răduță-Șef Serviciu Relații Europene din cadrul ANPC, care a susținut comunicarea cu titlul ”Conformitatea în construcții, garanția unei relații corecte între consumatori și constructori”. După o scurtă prezentare a instituției pecare o reprezintă, doamna Răduță a făcut referire la obligativitatea respectării legislației în materie de etichetare a materialelor de construcții puse în vânzare, la asigurarea unei depozitări corecte, pentru a nu fi deteriorate, și a instruirii personalului din magazinele care comercializează astfel de produse, pentru ca fiecare să fie în măsură să informeze ”complet și corect” consumatorii.

Răspunzând unei întrebări adresată de domnul Claudiu Georgescu-Președinte al Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România, doamna Loredana Răduță a precizat că, în condițiile în care ANPC are ca atribuțiuni apărarea intereselor persoanelor fizice, diferendele dintre persoanele juridice nu se pot soluționa decât pe cale juridică, acestea fiind considerate conflicte de ordin economic. La finalul intervenției sale, doamna Răduță a adresat participanților apelul de a colabora cu inspectorii ANPC, în acțiuni de prevenție și de educare.

Următorul speaker care s-a adresat asistenței a fost domnul Daniel Ionescu-Secretar General Adj. al Ministerului Cercetării și Inovației, acela care, subliniind necesitatea adoptării celor mai noi și mai eficiente tehnologii, costurile și prețul lucrărilor de construcții pot fi diminuate considerabil.

ROMEPS: Polistirenul, materialul termoizolant Nr. 1 la orice parametru analizat

O deosebit de interesantă temă a fost aceea cu titlul ”Polistirenul, vinovatul fără vină”. Pe marginea ei au luat cuvântul domnul Daniel Stăncescu-Vicepreședinte al Asociației Producătorilor de Polistiren din România, ROMEPS, și CEO al companiei AdePlast, precum și doamna Delia Filip-Director Executiv al asociației.

Susținând tema, domnul Stăncescu a subliniat calitățile evidente ale polistirenului expandat, în utilizarea sa în lucrările de construcții, oferind principalele caracteristici și avantaje, în condițiile respecătrii tehnologiei: greutate redusă, ușurință în manevrabilitate, proprietăți ignifuge certe, toxicitate redusă, reciclabilitate 100 %. Ca argument principal în favoarea acestui material, domnul Stăncescu a afirmat: ”Ce exemplu mai bun pot da, în pledoaria mea în favoarea polistirenului, decât acela că Spitalul Universitar din Graz-Austria, a fost reabilitat în totalitate cu polistiren expandat produs în România!?”

La rândul său, doamna Delia Filip a făcut comparație între diferitele sisteme termoizolante, reliefând calitățile nete ale polistirenului expandat, un material care, de cca doi ani, este blamat pe nedrept, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene. Legat de acest lucru, doamna Filip a detaliat despre acțiunile întreprinse la nivel național, de a contracara informațiile false care circulă în piață la adresa polistirenului, dar și la nivel european, derulate de ROMEPS împreună cu alte asociații internaționale de profil, precum și cu autoritățile europene de la Bruxelles și Strasbourg.

Ulterior temei menționată mai sus, în fața asistenței s-a prezentat domnul Emilian Birjaru-Secretar General al Inspectoratului de Stat în Construcții, domnia sa susținând dezbaterea cu titlul ”Siguranța în construcții- nu doar obligație, ci și respect față de beneficiar”. Pe parcursul expunerii, domnul Birjaru, licențiat în Științe Juridice, a făcut numeroase referiri la aspecte specifice respectării legii, punând accentul pe necesitatea apelării la specialiști pentru fiecare lucrare executată, pentru o bună relație între dirigintele de șantier și șeful de lucrare, pe activitatea de control a Inspectoratului și pe unele disfuncționalități constatate în activitatea de construcții. Intrând în dialog cu sala, domnul Emilian Birjaru a menționat colaborarea pecare o are cu ANPC, precum și disponibilitatea ISC de a colabora, în limitele competențelor legale, cu firmele de construcții din România.

România, pe primul loc în UE în utilizarea tehnologiilor ETICS

”QETICS: 10 ani de prezență activă pentru calitatea sistemelor termoizolante ETICS”, acesta a fost titlul prezentării susținută de domnul Radu Grigorescu-Director Executiv al asociației QETICS România. Detaliind despre activitatea asociației pe plan internațional, mai ales în privința elaborării de Ghiduri de bună practică și de normative de calitate în aplicarea sistemelor termoizolante, domnul Grigorescu a informat asistența cu privire la faptul că, în România, poderea utilizării polistirenului expandat în construcții este de cca 85 %, în comparație cu celelalte materiale, dar și asupra faptului că România este pe primul loc în Uniunea Europeană, din punct de vedere al utilizării sistemelor și tehnologiilor ETICS.

Prezent la dezbateri, domnul Marcel Bărbuț a întrebat care este modalitatea prin care o companie poate deveni membru QETICS, în condițiileîn care compania sa, AdePlast este cea mai mare din țară, domnul Grigorescu informând pe toți cei prezenți că asociația pe care o reprezintă este deschisă tuturor și că dobândirea calității de membru se poate face după analizarea fiecărei solicitări în parte, prin vot deschis și argumentat al fiecărui membru deja existent.

La rândul său, doamna Marta Cristina Zaharia, Doctor Inginer și Cercetător Științific Principal al URBAN INCD-INCERC a făcut o prezentare a activității institutului, a principalelor teme de cercetare derulate în trecutul apropiat și în prezent, al filialelor din țară, anunțând numeroșii participanți că INCERC poate colabora cu orice companie de construcții din România, multe dintre laboratoarele din București și din țară fiind dotate cu aparatură unică pe plan european.

Accesați fonduri europene, le aveți la dispoziție!

Deosebit de utilă s-a dovedit a fi, mai apoi, prezentarea domnului Mirchea Chish, Consilier și Șef Serviciu Monitorizare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, acela care, după ce a informat asistența că există un disponibil de peste 1,2 miliarde de euro, din fonduri europene, pentru cercetare și transfer tehnologic, din care, până în prezent au fost aprobate cereri de finanțare de cca 480 de milioane de euro, inclusiv în domeniul construcțiilor.

De altfel, sub titlul ”Axa 1 din Programul Operațional de Competitivitate”, tepa prezentării domnului Chish nu a fost altceva decât un apel adresat antreprenorilor din construcții pentru a depune cereri de finanțare în vederea dezvoltării departamentelor de cercetare și dezvoltare, având ca rezultat diminuarea costurilor și creșterea profitului companiilor: ”Reprezentați cele mai mari firme de construcții din România, a spus domnul Mircea Chish de la tribuna Simpozionului, cred că este cazul să vă dezvoltați activitatea de cercetare, propriile departamente de cercetare și dezvoltare tehnologică”.

Reprezentanții Ministerului Mediului, dialog intens, interesant si util cu participanții

Lucrările celei de-a patra sesiuni a Simpozionului au fost deschise de reprezentanții Ministerului Mediului, aceia care au susținut două teme: ”Managementul gestionrii deșeurilor provenite din activitățile de construcții” și ”Menținerea calității aerului în spațiul urban, ca urmare a lucrărilor de construcții”. Acela care s-a adresat asistenței a fost domnul Cornel Brezuică-Secretar de Stat și Președinte al Administrației Fondului de Mediu. Deși, intervenția domniei sale nu trebuia să dureze decât 15 minute, datorită interesului deosebit manifestat de participanți, față de temele anunțate, dialogul pe cele două subiecte a durat mai mult de o oră!

Desigur, domnul Brezuică a făcut referiri cât se poate de utile la litera legii, cu privire la cele două aspecte anunțate mai sus dar, ulterior, a intrat în dialog cu domnii Marcel Bărbuț, Claudiu Georgescu și Cristian Erbașu-Președinte FPSC și Președinte al grupului de firme Erbașu, toți trei ridicând probleme specifice: Interzicerea accesului mașinilor mari în zonele urbane, interzicerea preparării betonului la punctul de lucru, aspecte de mediu legate de depozitarea deșeurilor rezultate din excavări și alte lucrări de construcții, precum și modul de taxare a deșeurilor.

Răspunzând problemelor ridicate de cei numiți mai sus, domnul Cornel Brezuică a afirmat că există deja legislație în acest sens, dar și că unele dintre probleme, cum ar fi prepararea betoanelor la punctul de lucru, ține de fiecare companie în parte, lucru subliniat și de domnul Flavius Ardelean, Consilier personal al doamnei Grațiela Gavrilescu-Vicepremier și Ministru al Mediului.

O problemă deosebit de interesantă a fost aceea adusă în discuție de domnul Claudiu Georgescu, domnia sa întrebând dacă, în urma derulării programului ”Casa verde”, Ministerul Mediului a făcut o evaluare a utilității acestuia, din perspectiva economiei de energie și a reducerii de emisii nocive. Domnul Brezuică a afirmat că, din păcate, nu există date în acest sens, însă a promis că va include în următorul program de acest gen și acest parametru, preluând totodată și propunerile de eficientizare a modalității de taxare a deșeurilor, lucru care trebuie făcut urgent, din perspectiva relației României cu Uniunea Europeană.

În ciuda dificultăților, să fim optimiști

Finalul Simpozionului a fost marcat de Masa rotundă la care au participat domnii Radu Sorin Văcăreanu-Rector al Universității Tehnice de Construcții din București, Romeo Cristian Erbașu și Claudiu Georgescu. Pornind de la tema Mesei rotunde, ”Industria de construcții din România are nevoie de certitudini, nu de proptele”, dar și de la titlul Simpozionului, domnul Văcăreanu a precizat că nu poți asigura nici calitate și nici siguranță unei construcții, nu poți asigura un preț competitiv, atât timp cât nu ai ingineri constructori bine pregătiți. Din păcate, a spus domnia sa, tot mai mulți tineri sunt reticenți în a îmbrățișa profesia de inginer constructor, instituțiile de învățământ din domeniu acuzând o lipsă accentuată de studenți: ”Și dacă ni s-ar suplimenta numărul de locuri, nu le-am putea acoperi, pentru că tinerii nu se mai îndreaptă, din păcate, spre acest domeniu ingineresc”.

Tema a fost preluată de domnul Erbașu, acela care a punctat suplimentar, atrăgând atenția asupra crizei forței de muncă: ”Din păcate, din cauza unei campanii de denigrare a meseriei de constructor, vezi capania ”Dorel”, care se derulează de ani buni și care a determinat o imagine negativă și total nedreaptă la adresa meseriei de constructor, în clipa de față ne vedem nevoiți să apelăm la muncitori din străinătate, parte, și din cauza plecării muncitorilor români în occident”. De aceea, domnul Erbașu a propus declanșarea unei campanii de informare, conștientizare și educare a publicului, care să repunăîn drepturi meseria de constructor.

La rândul său, referindu-se la mediul de afaceri, domnul Claudiu Georgescu a afirmat: ”Din păcate, indiferent dacă vorbim despre forța de muncă sau despre aspecte legislative sau ale mediului business, noi, oamenii de afaceri culegem roadele amare a ceea ce am semănat în ultimii ani. De aceea, fac apel la toți oamenii de afaceri din România și, în special, din construcții, să ne armonizăm acțiunile, pentru a debloca situația în care ne aflăm în prezent”. Pornind de aici, ca o concluzie, toți participanții au fost de acord că, în ciuda dificultăților de moment, trebuie să ne păstrăm optimismul.

În zona Expo s-au perfectat noi afaceri

În fiecare dintre pauzele Simpozionului, zona Expo a fost cât se poate de animată. La standurile la care au expus companiile Firos, AdePlast, Mindo, Sipex, Austrotherm, Alb-Rebar, Lasselsberger Knauf și asociația ROMEPS, reprezentanții acestora și-a prezentat ultimele produse, tehnologii și servicii, identificând numeroase oportunități de dezvoltare a afacerilor.

Concomitent, programul de networking s-a dovedit a fi deosebit de util, toți cei prezenți făcând schimb de informații și stabilind noi contacte ulterioare, care, cu siguranță, se vor concretiza în noi contracte comerciale. Totodată, în dialogurile avute, reprezentanții autorităților au detaliat despre posibilitățile de accesare a fondurilor europene, posiblitatea de a testa materiale și tehnologii în laboratoarele acreditate, colaborarea dintre Ministerul Mediului, ISC sau ANPC, cu toate firmele din domeniu.

X X X

La finalul Simpozionului, toți cei prezenți au opinat că evenimentul a fost un succes deplin, felicitând echipa infoGROUP pentru organizarea de excepție. Menționăm că, în urma parteneriatului media încheiat între agenția noastră și postul de televiziune Agro TV, manifestarea a fost televizată în direct, fiind transmisă pe Youtube, Facebook-infoCOSNTRUCT și Facebook-Agro TV, numărul cumulat de vizualizări fiind de 13.468.

Mulțumind participanților, precum și celor care au sprijinit organizarea Simpozionului, echipa infoGROUP vă adresează încă de pe acum invitația de a participa și la următoarele evenimente pe care le vom organiza și care vor fi dedicate Industriei românești de construcții.