200.000 Euro nerambursabili pentru Microîntreprinderi din domeniul construcțiilor

200.000 Euro nerambursabili pentru Microîntreprinderi din domeniul construcțiilor

 FDC anunță demararea campaniei de finanțare a microîntreprinderilor din domeniul construcțiilor destinat zonei de Vest a României.

Obiectivul apelului de proiecte este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest (mediul urban). Publicarea ghidului final va avea loc la finalul lunii Martie. Termen estimativ lansare apel – IUNIE 2023.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 30.000 euro și maximum 60.000 sau 200.000 euro în funcție de ponderea veniturilor din activitatea pentru care se solicită finanțare în anul anterior depunerii cererii de finanțare. Alte date utile:

Contribuție proprie:

24% județul Timiș, 17% județul Arad, 10% județele Hunedoara/Caraș-Severin

*În cazul în care solicitantul își asumă o contribuție mai mare punctajul proiectului crește.

*Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență – 75 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare.

Activități eligibile:

  1. a) Investiții în spații de producție de tip construcție industrială;
  2. b) Dotare cu active corporale;
  3. c) Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare;
  4. d) Activități din domeniul economiei circulare.

Beneficiari eligibili:

-Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;

-Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor (0-9 angajați) și a înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare (2022);

-Întreprinderea nu a avut activitatea suspendată temporar în anul 2022 și 2023;

-Întreprinderea este înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021; 

-Codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat la Registrul Comerțului;

-În anul anterior depunerii cererii de finanțare a avut cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă.

infoconstruct