A avut loc cea de-a 11-a reuniune a CM POCA

A avut loc cea de-a 11-a reuniune a CM POCA

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a organizat cea de-a unsprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), în regim de videoconferință.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate aspecte privind:

-stadiul implementării Programului Operațional Capacitate Administrativă la data de 6 noiembrie 2020;

-sprijinul oferit prin POCA în domeniul urbanism (prezentare susținută de reprezentanți ai Direcției Generale Dezvoltare Regională și Infrastructură, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației);

-sprijinul oferit prin POCA în domeniul drepturilor copilului și persoanelor cu dizabilități (prezentare susținută de către președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții).

La data de 6 noiembrie 2020, stadiul POCA era următorul:

-valoarea totală eligibilă a apelurilor lansate: 1299,90 milioane euro (193,64% din valoarea alocată programului);

-valoarea eligibilă contractată: 742,31 milioane euro (110,58% din valoarea alocată programului);

-plăți efectuate către beneficiari: 167,17 milioane euro;

-valoare proiecte în contractare: 20,78 milioane euro.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 reprezintă o structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a acestui program operațional, și are în componența sa reprezentanți din ministere, instituții centrale, agenții și autorități naționale, instituții din sistemul judiciar, structuri asociative ale autorităților administrației publice locale, ONG-uri, parteneri sociali și universități.

***

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României, sprijinând autorități și instituții publice centrale și locale (de la nivelul județelor și municipiilor), autorități administrative autonome, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituții din sistemul judiciar, ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European (FSE) pentru perioada 2014-2020 este de 563,58 milioane de euro. Împreună cu contribuția națională, programul are o valoare de 671,29 milioane euro.

infoconstruct