A fost aprobată varianta revizuită a Programului Interreg V-A România-Bulgaria

A fost aprobată varianta revizuită a Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Potrivit unui comunicat emis de MLPDA, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), varianta revizuită a Programului Interreg V-A România-Bulgaria și mandatarea domnului Ion Ștefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, să efectueze orice modificări necesare în procesul de aprobare de către Comisia Europeană a variantei revizuite, cu condiția să nu existe diferențe substanțiale, de fond, între varianta aprobată de Guvern și varianta negociată.

În baza Deciziei Comitetului de Monitorizare nr. 88/12.10.2018, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria s-a supracontractat în cadrul axelor prioritare 1 și 5, peste alocarea financiară stabilită la nivelul acestora.

În baza deciziei de supracontractare, țintele stabilite pentru indicatori trebuie să fie, de asemenea, actualizate.

Ajustarea indicatorilor ia în considerare și modificările din contextul socio-economic (creșterea economică) în comparație cu perioada când s-au stabilit țintele inițiale, Programul fiind capabil să obțină mai multe rezultate, cu o sumă mai mică de bani.

Astfel, se propune creșterea cu 21% a alocării financiare pentru axa prioritară 1 conectivitate (de la 81.983.295 euro FEDR la 98.883.681 euro FEDR).

Axele prioritare 2-5 se vor confrunta cu o scădere a alocării financiare, variind de la -1% pentru axa prioritară 5 (cooperare instituțională) la -22% pentru axa prioritară 4 (forța de muncă). Cu toate acestea, niciunul dintre indicatorii tehnici pentru Axele prioritare 2-5 nu a fost redus. Prin urmare, contribuția la Strategia UE 2020 de creștere inteligentă, durabilă și inclusivă este asigurată.

infoconstruct