A fost desemnat executantul lotului A3 Biharia-Oradea

A fost desemnat executantul lotului A3 Biharia-Oradea

CNAIR informează că au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru PROIECTARE ȘI EXECUȚIE „Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)”.

Ofertantul desemnat câștigător este S.C. STRABAG SRL cu preţul de 545.910.100,02 Lei fără TVA. Durata contractului este de 30 luni, din care 6 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție a lucrărilor.

Perioada de garanție a lucrărilor este de 84 de luni. Lungimea traseului este de 18,96 km.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.

infoconstruct