Actualizarea documentatiei SF/DALI pentru 58 de poduri de pe reteaua rutiera nationala

Actualizarea documentatiei SF/DALI pentru 58 de poduri de pe reteaua rutiera nationala

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 111/17.08.2021, pentru proiectul: “Elaborare/actualizare documentatii tehnice (SF/DALI) pentru 58 de poduri amplasate pe reteaua rutiera nationala”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • I. La Conditii Generale, Articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): “Perioada de implementare a Proiectuluieste de 37 de luni, respectiv intre data decembrie 2020 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”
  • I. La conditii generale Articolul 3 – Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 5.915.805,60 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 4.326.872,62 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

  • II. (6) Valoarea eligibila nerambursabiladin bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 763.565,76 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 825.367,22 lei.

infoconstruct