AHK: România salută emiterea Ordonanței cu privire la contractele de achiziție publică de lucrări

AHK: România salută emiterea Ordonanței cu privire la contractele de achiziție publică de lucrări

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) salută efortul depus în vederea emiterii Ordonanței 15/2021 cu privire la ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de lucrări.

Considerăm că aceastăOrdonanță oferă o soluție viabilă pentru fluctuațiile neprevăzute ale prețurilor materialelor de construcții, de natură să asigure executarea în bune condiții atât a contractelor în derulare, cât și a contractelor viitoare.

„Apreciem faptul că textul Ordonanțeia ținut seama și de unele sugestii transmise de AHK România, cum ar fi aplicabilitatea Ordonanței inclusiv contractelor sectoriale de lucrări, încheiate sub imperiul Legii 99 / 2016, dar și extinderea domeniului de aplicare la contractele de concesiune și la acordurile cadru de lucrări.

Mai mult, conținutul final păstrează mențiunea lunii Ianuarie a anului 2021 ca aplicabilitate a ajustării prețurilor, fapt de asemenea îmbucurător și prielnic mediului de afaceri din România”, declară Ciprian Neag, Regional Manager, Ludwig Pfeiffer Hoch- undTiefbau și coordonator al Grupului de lucru Construcții și achiziții publice din cadrul AHK România.

Cu toate acesteaOrdonanța 15/2021 nu reușește să acopereanumite aspecte care pot submina efortul legislativ prin reducerea ariei de aplicare a acesteia în comparație cu ceea ce ar fi necesar în piață.

„Astfel, există de exemplu posibilitatea ca viitoare proiecte să nu poată fi executate din cauza lipsei contractorilor, fapt ce va conduce la dificultăți majore în absorbția fondurilor UE, inclusiv cele aferente Programului National de Redresare si Reziliență”, este de părere Sebastian Metz, director general AHK România.

Dorim să subliniemnecesitateareflectării în legislație a unor puncte suplimentare sau modificate, în vederea definirii unui cadrul legislativ performant și adaptat celor mai bune practici din sectorul construcțiilor și achizițiilor publice.

Prevederile legale actuale trebuie să aibă în vedere și viitoarele investiții (în special cele finanțate prin programe europene în ciclul 2021 – 2027), evitându-se modificarea permanentă a legislației, în funcție de context și asigurându-se astfel caracterul previzibil al acesteia.

Suntem în continuare deschiși la dialog și dorim să ne implicăm în definitivarea unui cadru legal predictibil, modern și adaptat cerințelor actuale ale pieței.

infoconstruct