AM POCA a organizat evenimentul „Proiecte în sprijinul cetățenilor”

AM POCA a organizat evenimentul „Proiecte în sprijinul cetățenilor”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) 2014-2020, a organizat evenimentul anual de informare al Programului, cu tema „Proiecte POCA în sprijinul cetățenilor”.

La eveniment au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai AM POCA, beneficiari și potențiali beneficiari.

Evenimentul a avut ca obiectiv principal prezentarea unor proiecte ce vizează îmbunătățirea vieții cetățenilor, precum implementarea de politici publice, promovarea digitalizării la nivel local, creșterea transparenței în sistemul judiciar și îmbunătățirea accesului la justiție. Totodată, au fost prezentate progresele înregistrate în privința implementării Programului.

Prezentările proiectelor au fost susținute de reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate), ai autorităților administrației publice locale (Consiliul Județean Brașov, Consiliul Județean Gorj), ai instituțiilor din domeniul judiciar (Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției) și ai asociațiilor profesionale cu activitate în domeniul justiției (Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România).

Evenimentul, care s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA” (cod MySMIS 122485, cod SIPOCA 38), implementat de AM POCA, a fost organizat în sistem hibrid, atât în sală, cât și în online, pentru a permite accesul mai multor participanți, în condițiile restricțiilor impuse de contextul pandemic.

Organizarea evenimentului a fost monitorizată de către Societatea Academică din România, în calitate de monitor social, în baza unui Pact de integritate, în cadrul unei inițiative DG Regio și Transparency International pentru asigurarea transparenței către publicul larg cu privire la modul de utilizare a fondurilor europene.din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

infoconstruct