APAR implementează proiectul „Știu ce vreau! Cum susțin?”

APAR implementează proiectul „Știu ce vreau! Cum susțin?”

Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc – APAR, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Știu ce vreau! Cum susțin?”, cod SIPOCA 1039, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai puțin dezvoltată Consolidarea capacității ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local.

Proiectul a fost demarat în luna august 2022, se desfășoară pe o perioadă de 12 de luni și are un buget total eligibil de 418.656,70 lei, din care valoarea nerambursabilă este de 410.283,55 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din județul Cluj de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

În acest sens, proiectul își propune să pună bazele unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului, între Autoritatea Publica locală municipiul Cluj Napoca, ONG-uri și parteneri sociali din zona și să dezvolte capacitatea unui număr de 30 de persoane, reprezentanți ai acestora prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale şi de participare la procese decizionale, de promovare a egalității de șanse şi nediscriminării.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1. Dezvoltarea unui parteneriat între ONG-uri /parteneri sociali și UAT Municipiul Cluj Napoca, funcțional la 6 luni după finalizarea proiectului.

OS 2. Dezvoltarea de proceduri și mecanisme pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivelul localității și de interacțiune dintre autoritățile și instituțiile administrației publice cu comunitatea locală în perioada 2022-2027.

OS 3. Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri în domeniul monitorizării strategiilor și politicilor locale și de participare la procesele decizionale, de promovare a egalității de șanse și nediscriminării, precum și a dezvoltării durabile.

infoconstruct