Apel pentru Măsura 4.1.1 POC, cu acordarea de granturi de câte 500.000 de euro pntru IMM-uri

Apel pentru Măsura 4.1.1 POC, cu acordarea de granturi de câte 500.000 de euro pntru IMM-uri

S-a dat startul unei noi campanii de depunere a cererilor pentru obținerea de graturi destinate IMM-urilor.

Vor fi acordate granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, după cum urmează:

 

➤  Maxim 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

➤  Domenii de activitate eligibile:

C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante.

➤  Cofinanțarea se stabilește în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027.

ATENȚIE! Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

Criterii eligibilitate:

– au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de
exploatare în anul 2019;
– sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
– activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la
data de 31 decembrie 2019
– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

Criteriile de selecție a proiectelor:

– Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
– Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 în raport cu anul 2019, ca urmare a
efectelor pandemiei COVID-19;
– Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;
– Apartenența domeniului de activitate – Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale;
– Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Cheltuieli eligibile:

– Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;
– Dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;
– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
– Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto;
– Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;

– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;
– Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;
– Cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 euro (doar pentru ajutorul de minimis);
– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în limita a 5.000 lei (doar pentru ajutorul de minimis);
– Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

infoconstruct