Bani europeni pentru renovarea caselor vechi

Bani europeni pentru renovarea caselor vechi

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-MMAP informează prin intermediul unui comunicat că a publicat pe site-ul instituției Proiectul de lege pentru finanțarea din fonduri europene a renovării caselor vechi,inclusiv din punct de vedere energetic.

Astfel, Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin de Ministru pentru  aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului Pentru Mediu.

infoconstruct