Beneficiile sistemelor de management al materialelor de construcții

Beneficiile sistemelor de management al materialelor de construcții

Procesul eficient de gestionare a materialelor de construcție este unul dintre factorii de succes ai unui proiect de construcție. Gestionarea cu succes a materialelor de construcție trebuie să se bazeze pe informații actualizate și să fie procesată utilizând un sistem de management al materialelor de construcție bine conceput.

Fiind o temă de maximă importanță, cercetătorul inginer Nabit El-Sawahi, de la Universitatea din Tel Aviv, a finalizat cercetarea cu titlul ”A construction Materials Management System for Building Contractors”. În acest sens, a  explorat diferite practici utilizate în gestionarea materialelor de construcție și a realizat dezvoltarea unui sistem de gestionare a materialelor de construcție, pentru a facilita gestionarea materialelor de construcție, în principal, în construcția de clădiri de locuit.

Costurile, principala problemă

Un chestionar de sondaj, susținut de interviuri, a fost folosit pentru a explora practicile locale utilizate în gestionarea materialelor de construcție. Șaptezeci de chestionare au fost distribuite primilor contractori. Ulterior, au fost alte analizate patruzeci și opt de chestionare.

Toate companiile contractante sunt interesate să utilizeze unele tehnici pentru gestionarea materialelor de construcție, cum ar fi arhiva de construcții pentru proiectele anterioare, despre costul materialelor pentru a economisi efort și a minimiza erorile.

Majoritatea companiilor contractante au declarat că principalele obstacole în utilizarea computerului în gestionarea materialelor de construcție sunt lipsa unui program de calculator ușor de utilizat și lipsa de conștientizare cu privire la importanța programului de computer.

Materialele de construcție constituie o componentă majoră a costurilor în orice proiect de construcție. Costul total al materialelor instalate (sau valoarea materialelor), poate fi de 50% sau mai mult din costul total. Planificarea și controlul deficitar al materialelor, lipsa materialelor la nevoie, identificarea deficitară a materialelor, manipularea și depozitarea inadecvată, determină pierderi în productivitatea muncii și întârzieri generale care pot crește indirect costurile totale ale proiectului. De aceea, gestionarea eficientă a materialelor poate reduce aceste costuri și poate contribui semnificativ la succesul proiectului.

Atunci când livrările gestionate prin achiziții reprezintă 50%, 60% și până la 70% din costul total al proiectului, este imperios necesar un control strict și permanent al achizițiilor, având în vedere abordarea financiară reprezentată de astfel de achiziții. situație.

Atât cumpărătorii de materiale, cât și vânzătorii, pot fi beneficiarii schimbului de informații, deoarece cumpărătorii pot obține informații mai cuprinzătoare, în timp ce vânzătorii pot afla mai multe despre situația actuală a pieței. Materialele de construcție reprezintă de obicei 40-45% din costul tuturor lucrărilor de construcție.

Într-un mediu atât de competitiv în zilele noastre, este necesar ca fiecare companie de construcții să mențină o achiziție de materiale eficientă, pentru a reduce costurile de administrare și să se țină la curent cu starea pieței, pentru a procura materiale la prețul, calitatea și timpul potrivit.

Un material reprezintă ”elementele, constituenții sau substanțele din care este compus sau poate fi făcut ceva”. Ca urmare, materialele sunt definite ca materiale fizice care sunt achiziționate și utilizate pentru a produce produsul final și nu sugerează că materialele sunt produsul final. Cu alte cuvinte, materialele sunt părțile utilizate pentru a produce produsul final.

Dobler și Burt (1996) afirmă că gestionarea materialelor este concepută pentru a îmbunătăți activitățile legate de fluxul de materiale. Ei adaugă că managementul materialelor ar trebui să coordoneze achizițiile, controlul stocurilor, primirea, depozitarea, manipularea materialelor, planificarea și transportul.

Probleme în gestionarea materialelor

Problema majoră în gestionarea materialelor este lipsa de informații relevante actualizate, de unde și importanța monitorizării fluxului de materiale și a datelor asociate acestora. Un sistem computerizat de gestionare a materialelor poate ajuta la colectarea datelor, organizarea acestora, analiza și prezentarea acestora, pentru a sprijini luarea deciziilor în timp real.

Un workchop recent, sponsorizat de Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST), a ajuns la concluzia că ”urmărirea materialelor este încă o problemă foarte mare pe șantierul actual de construcții” și a raportat că principala problemă este lipsa de informații relevante actualizate.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă lucrătorii de pe teren este de a face față discrepanțelor dintre materialele anticipate, de fapt, necesare și disponibile (materiale incluse). Reducerea numărului de ore de muncă necesare pentru gestionarea materialelor; de exemplu, maiștrii își pot petrece până la 20% din timp vânând materiale și încă 10% urmărind comenzile de cumpărare (PO), și accelerând și reducând costul materialelor din cauza reducerii deșeurilor cauzate prin gestionarea și controlul manual și ineficient al acestora.

Deșeurile reprezintă un procent relativ mare din costurile de producție, iar aceste deșeuri se datorează controlului slab al materialelor pe șantierele de construcții. Navon și Berkovich (2015), au identificat problemele majore:

-materiale care sosesc la locul și la momentul nepotrivit sau cantitatea greșită;

-materiale care nu se potrivesc cu comanda de cumpărare;

-uitarea de a comanda materiale;

-informatii referitoare la statusul comenzilor nu este disponibil;

-lipsa de informații complete și actualizate cu privire la sosirea materialelor pe site și, sau, cu privire la stocurile de pe site; surplus sau lipsă de materiale;

-risipa de ore de muncă, căutând materiale și urmărindu-le.

Limitări ale procesului de achiziție

Se sugerează că procesul tradițional de achiziție a materialului are unele limitări. Acest proces are ore de lucru specifice și poate funcționa doar cu furnizorii dintr-o regiune geografică definită. În plus, procesul tradițional poate colecta doar o cantitate limitată de informații despre furnizori și produsele acestora prin colectarea de cataloage pe hârtie. Catalogele pe hârtie sunt dificil de utilizat și necesită spații mari de stocare.

De asemenea, acestea devin foarte repede datate și fac din căutarea și compararea prețurilor și calității o sarcină nebuloasă. Aceste dezavantaje fac din ce în ce mai dificil pentru contractanți să se țină la curent cu condițiile pieței și astfel să selecteze cele mai potrivite materiale și furnizori pentru un anumit proiect. La rândul lor, Navon și Berkovich (2014), au identificat că problemele majore au fost:

  • Indisponibilitatea informațiilor referitoare la starea comenzilor nu este.
  • Lipsa informațiilor complete și actualizate cu privire la sosirea materialelor pe site și, sau, cu privire la stocurile de pe site.
  • Excedent sau lipsă de materiale.
  • Lipsa spațiului de depozitare a materialelor la fața locului.
  • Pierderea orelor de muncă, căutarea materialelor și urmărirea acestora.

Beneficiile unui sistem de management al materialelor

Navon și Berkovich (2014), notează că principalele beneficii ale unui sistem eficient de management și control al materialelor sunt: ​​productivitate crescută și evitarea întârzierilor. Estimările privind creșterea productivității variază de la 8% până la 12%. Acest lucru se datorează în principal disponibilității materialelor potrivite înainte de începerea lucrului și a capacității de a planifica activitățile de lucru în funcție de disponibilitatea materialelor.

Cercetătorii au arătat că lăsarea materialelor și a echipelor de lucru nesupravegheate are un efect negativ asupra productivității muncii. Reducerea costului materialelor, aceasta se datorează reducerii deșeurilor cauzate de gestionarea și controlul manual și ineficient al materialelor. Un sistem eficient de gestionare a materialelor poate aduce multe beneficii pentru o companie.

Studiile anterioare ale Institutului pentru Industria Construcțiilor din Tel Aviv (CII), au concluzionat că productivitatea muncii ar putea fi îmbunătățită cu șase procente și poate produce economii suplimentare de 4-6%. Printre aceste beneficii se numără:

-Reducerea costurilor totale ale materialelor, o mai bună manipulare a materialelor,

-Reducerea comenzilor duplicate,

-Materialele vor fi la fața locului atunci când este necesar și în cantitățile necesare, Îmbunătățiri în productivitatea muncii,

-Îmbunătățiri în programul proiectului,

-Controlul calității,

-Domeniu mai bun controlul materialelor,

-Relații mai bune cu furnizorii,

-Reducerea surplusului de materiale,

-Reducerea stocării materialelor la fața locului,

-Economii de forță de muncă,

-Economii de achiziții,

-Gestionare mai bună a fluxului de numerar.

La concret, de pe șantier

Din studiul a douăzeci de șantiere grele, s-au remarcat următoarele beneficii ale introducerii sistemelor de gestionare a materialelor: Într-un proiect, a avut loc o reducere de 6% a costurilor forței de muncă meșteșugărești datorită disponibilității îmbunătățite a materialelor, după cum este necesar pe șantier.

Alte proiecte au avut o economie de 8%, datorită reducerii întârzierii pentru materiale estimate. Însă, pentru a studia mai bine aceste diferite avantaje, costurile achiziționării și întreținerii unui sistem de gestionare a materialelor trebuie comparate. Cu toate acestea, studiile de management sugerează că investițiile în astfel de sisteme pot fi benefice.

Implementarea sistemelor de gestionare a materialelor de construcție pe proiecte de construcții oferă companiei contractante multe avantaje și poate rezolva multe probleme cu care se poate confrunta compania contractantă.

Majoritatea contractanților consideră că datele despre deșeuri pentru diferite materiale de construcție îi ajută să determine cantitățile exacte necesare pentru un proiect, ajută la stabilirea prețurilor mai precise a ofertelor, ajută la finalizarea cu succes a proiectului și la pregătirea facturii de cantități exacte.

Beneficiile sistemelor de gestionare a materialelor de construcție, în conformitate cu opiniile contractanților și majoritatea contractanților (93,8%), consideră că reduc costurile materialelor de proiect.

Din informațiile obținute este clar că majoritatea companiilor contractante (85,1%), consideră că reducerea duplicării comenzilor de materiale este foarte importantă, în timp ce (79,2%) consideră că reducerea deșeurilor are o mai mare importanță. Pe de altă parte, dunt beneficiile care au o eficiență mai mică: relații mai bune cu furnizorii (58,3%), în timp ce (60,4%) respectă îmbunătățirea controlului calității și îmbunătățirea productivității muncii.

 O problemă uriașă: Deșeurile

Din rezultatele obținute, analizate și discutate, se concluzionează că multe dintre firmele contractante sunt relativ nou înființate și specializate, implicate în principal în lucrări de construcții, sunt organizații de dimensiuni mici, depinzând în mare măsură de subcontractanți. Obstacolele cu care se confruntă contractanții în utilizarea sistemelor computerizate de gestionare a materialelor sunt:

-nerealizarea importanței sistemului de management al materialelor de construcție de către contractant;

-absența înțelegerii sistemului de management al materialelor de construcție;

-lipsa sistemului de gestionare a materialelor de construcție ușor de utilizat și costul ridicat al unui sistem de gestionare a materialelor de construcție.

Multe avantaje ale implementării software-ului de gestionare a materialelor în cadrul proiectelor de construcții, pentru multe probleme, pot fi reduse atunci când contractanții implementează sisteme de gestionare a materialelor de construcție, cum ar fi materialele nedisponibile, livrarea cu întârziere la șantier și livrarea materialelor cu cantități greșite.

Practicile de deșeuri irosite cu materiale sunt generate de defecte de fabricație, deteriorarea materialelor la fața locului și tăierea necorespunzătoare a materialelor. Deșeurile materialelor de construcție includ manipularea lor, duplicarea materialului de transport la fața locului, instrucțiuni insuficiente despre manipularea materialelor la fața locului și manipularea necorespunzătoare a materialelor la fața locului.

De asemenea, creșterea deșeurilor materiale datorată transportului este generată de materialele necorespunzătoare și depozitarea materialelor în magazii îndepărtate. Creșterea deșeurilor de materiale în gestionarea amplasamentului se datorează lipsei planului de gestionare a deșeurilor de materiale și a planificării timpului de lucru, a calificării deficitare a personalului tehnic al contractantului alocat proiectului și deficitul de profesioniști tehnici din organizația contractantului.

Cauza creșterii deșeurilor materiale la supravegherea amplasamentului se datorează răspunsului lent al echipei de consultanți la întrebările contractorului și a coordonării și comunicării slabe între consultant, proprietar și contractant.

infoconstruct