Cât de utilizată este tehnologia IT în gestionarea proiectelor din construcții?

Cât de utilizată este tehnologia IT în gestionarea proiectelor din construcții?

Cât de utilizate sunt software-le de gestionare a proiectelor în industria construcțiilor? Această întrebare și-au pus-o cei de la Microsoft. Datele au fost itroduse într-un studiu empiric al profesioniștilor în managementul de proiect care a obținut 240 de răspunsuri (rata de răspuns de 35%), dintre care 42 provin direct din industria construcțiilor. Iată ce s-a constatat.

Microsoft, depășit de Primavera

Pentru o imagine corectă a utilizării IT în managementul proiectelor din industria de construcții, au fost colectate date despre demografie și mediu de lucru, modele de utilizare a software-ului de gestionare a proiectelor, utilizarea tehnicii analitice, gestionarea datelor și sugestii pentru cercetări viitoare.

Rezultatele indică faptul că profesioniștii din construcții au caracteristici, nevoi și preferințe diferite, în comparație cu eșantionul general. Studiul arată că profesioniștii din construcții sunt mai experimentați și mai educați decât respondenții din studiul general, au tendința de a lucra la mai puține proiecte cu un număr mai mare de activități și sunt mai predispuși să folosească Primavera (Primavera, Inc., Bala Cynwyd, Pa .), decât Microsoft Project (Microsoft Corp., Redmond, Washington).

Respondenții în construcții utilizează în mare măsură analiza căilor critice pentru planificare și control, planificarea resurselor pentru planificare și analiza valorii câștigate pentru control. Numărul de activități dintr-un proiect tipic și utilizarea software-ului pentru toate proiectele active au fost factorii determinanți cheie ai utilizării tehnicilor analitice specifice.

Acești factori sunt, de asemenea, factori determinanți semnificativi ai tipurilor de informații introduse și actualizate, deși efectul este mai slab. Deși profesioniștii din construcții sunt, în general, mulțumiți de calitatea programelor produse de software, totuși și-au exprimat un interes clar în cercetările viitoare privind planificarea și nivelarea resurselor în general și o opțiune a valorii actuale nete în special. Pentru a maximiza impactul asupra practicii, dezvoltarea de noi metode de planificare și control ar trebui să includă integrarea acestora în software-ul de gestionare a proiectelor.

Creștere în ritm rapid

Utilizarea software-ului de management de proiect (PM), ca instrument pentru gestionarea și organizarea muncii, a crescut și continuă să crească într-un ritm rapid în toate industriile.

Industria construcțiilor este una în care utilizarea software-ului PM are o importanță deosebită. În calitate de utilizatori grei de software PM, profesioniștii din industria construcțiilor au un interes puternic în îmbunătățirea instrumentelor și tehnicilor disponibile pentru o mai bună planificare și control al proiectului.

Mai multe studii au demonstrat că profesioniștii din construcții continuă să fie foarte interesați de dezvoltarea unor metode mai bune pentru planificarea și controlul proiectelor.

În plus, câteva studii au luat în considerare aplicarea acestor instrumente în software-ul managerilor de proiect (PM). Aceste studii au demonstrat creșterea nivelului de interes pentru metode eficiente pentru planificarea și controlul proiectelor.

În studiul prezentat de revista infoCONSTRUCT, au fost identificate tiparele de utilizare a software-ului PM în industria construcțiilor, abordând tiparele de utilizare curente, comparând profesioniștii PM din alte industrii și, în cele din urmă, determinând domeniile care au nevoie de cercetări și dezvoltări suplimentare.

Colectarea datelor

La colectarea datelor s-a realizat un sondaj aleatoriu al profesioniștilor de la Project Management Institute (PMI), cea mai mare organizație profesională de profesioniști PM din lume, cu peste 43.000 de membri. Sondajul a constat din 31 de întrebări care au servit la colectarea de informații despre mediul de lucru și factorii demografici, utilizarea software-ului PM și utilizarea tehnicii PM.

Sondajul a fost evaluat și testat în prealabil de mai mulți membri PMI, precum și de un profesionist în evaluare cu o vastă experiență în dezvoltarea sondajului. În timp ce constatările de bază ale sondajului în rândul respondenților din toate industriile sunt prezentate în Pollack-Johnson și Liberatore, acest studiu se concentrează pe utilizarea software-ului PM de către profesioniștii din industria construcțiilor. Acolo unde este semnificativ, au fost subliniate diferențele dintre rezultatele respondenților la construcție și cele din studiul complet.

Răspunsuri

Din cele 688 de sondaje trimise persoanelor fizice, 240 au răspuns. Această rată de răspuns (34,9%) este semnificativ mai mare decât rata de 10-20% obținută de obicei pentru acest tip de sondaj. Așa cum s-a discutat în studiile Pollack-Johnson și Liberatore, distribuția respondenților între industrii se potrivește îndeaproape cu cea a PMI în ansamblu, validând randomitatea sondajului.

Un eșantion aleatoriu de 100 de non-respondenți a fost contactat telefonic pentru a verifica dacă nu există părtinire. Douăzeci dintre acești indivizi au indicat faptul că principalele motive pentru lipsa de răspuns au fost lipsa de implicare sau interes în domeniu. Dintre cei 240 de respondenți din studiul complet, 42 (17,6%) au indicat că lucrează cu o firmă sau organizație din industria construcțiilor.

Cele mai importante concluzii ale sondajului sunt rezumate în discuția de mai jos. Rezultatele demografice și ale mediului de lucru sunt discutate mai întâi, urmate de rezultatele referitoare la modul de utilizare a software-ului. În cele din urmă, viitoarele probleme de cercetare și dezvoltare de software sunt discutate.

Demografie și mediu de lucru

Peste 50% dintre respondenții din construcții lucrează în organizații cu peste 1.000 de angajați. Majoritatea lucrează într-un mediu de lucru al proiectului și realizează managementul proiectului/programului ca funcție principală a postului lor. În afară de managementul proiectelor/programelor, managementul corporativ/administrativ depășește consultanța, ca funcție principală a postului, pentru respondenții la construcție, în timp ce opusul este adevărat pentru respondenții din studiul complet.

O diferență notabilă între respondenți în construcție și respondenții generali este numărul mai mare de ani de experiență în proiect și nivelul de educație sau formare deținut de respondenții în construcție. Peste 30% dintre respondenții la construcții au 25 sau mai mulți ani de experiență în proiect, comparativ cu 13% dintre respondenții din studiul complet.

Un procent mare dintre respondenții din construcții au efectuat studii postuniversitare sau au primit o diplomă postuniversitară (74%), care este mai mare decât procentul respondenților din studiul complet (60%). Aproape jumătate dintre respondenții la construcție își petrec 100% din timp în PM, o proporție semnificativ mai mare decât în ​​studiul complet.

În plus, puțin mai mulți dintre respondenții la construcții tind să lucreze cu mai puține proiecte comparativ cu cele din alte industrii. Dintre proiectele tipice luate în considerare de respondenții la construcții, dimensiunea medie a unui proiect este de puțin peste 300 de activități, mai mult de două ori decât a respondenților din studiul complet.

Rezultatele cercetării referitoare la utilizarea tehnicii

Așa cum era de așteptat, analiza căilor critice este tehnica analitică utilizată cel mai frecvent de respondenții la construcție, atât în ​​etapele de planificare, cât și de control ale gestionării unui proiect. În mod specific, dintre acei respondenți în construcții care utilizează tehnici, 89% au folosit calea critică pentru planificare și 72% pentru control.

Alte tehnici utilizate de peste jumătate dintre respondenții la construcții au inclus programarea resurselor pentru planificare (deși doar 44% au folosit-o pentru control) și valoarea câștigată pentru control. Valoarea câștigată a muncii efectuate pentru sarcinile proiectului în curs este obținută prin înmulțirea procentului estimat de finalizare pentru fiecare sarcină cu costul planificat sau de bază pentru acea sarcină.

Rezultatul este suma care ar fi trebuit cheltuită pentru cantitatea de muncă finalizată. Folosind aceste informații, varianța totală a cheltuielilor proiectului (costul real – costul de bază), este suma varianței programului (valoarea finalizată – costul de bază) plus variația cheltuielilor (costul real – valoarea finalizată). Aceste informații sunt deosebit de importante pentru controlul proiectului (Meredith și Mantel 2015).

Dintre acei respondenți în construcții care folosesc tehnici, un al treilea a folosit programarea multiproiectelor, compensarea timpului/costului și analiza probabilității și/sau simularea pentru planificare, în timp ce doar aproximativ un sfert dintre respondenți au folosit aceleași tehnici pentru.

Utilizarea soft-urilor de control

În concordanță cu rezultatele sondajului total, utilizarea tehnicii pentru control nu a fost utilizată decât pentru planificare în toate cazurile, cu excepția analizei valorii câștigate, care este utilizată în primul rând pentru controlul proiectului.

O serie de teste chi-2 au fost efectuate pentru a determina dacă diferențele în factorii specifici mediului de lucru au fost legate de diferențele în utilizarea tehnicilor analitice specifice de către respondenții din industria construcțiilor.

Factorii de mediu de lucru studiați au inclus:

  1. Procentul de proiecte care au folosit software-ul PM (în ultimele 12 luni, 2 ani înainte și 5 ani înainte)
  2. Procentul efortului de lucru în PM
  3. Anul inițial al utilizării software-ului PM
  4. Anii de experiență în PM ca membru al echipei sau lider
  5. Numărul de activități într-un proiect tipic
  6. Numărul de proiecte lucrate în ultimele 12 luni.

Fiecare factor de mediu de lucru a fost împărțit în două categorii de dimensiuni aproximativ egale. Au fost efectuate analize separate pentru utilizarea fiecărei tehnici de planificare și control.

Principalele constatări sunt semnificative. Numărul de activități dintr-un proiect tipic s-a dovedit a fi mai important decât numărul de proiecte în desfășurare în identificarea diferențelor în utilizarea tehnicii PM între respondenții la construcție.

Respondenții care lucrează la proiecte tipice, cu un număr mai mare de activități, au fost mai predispuși să utilizeze planificarea/nivelarea resurselor, planificarea cu mai multe proiecte și tehnicile de compensare a timpului/costurilor, atât pentru planificare, cât și pentru control.

Pe de altă parte, respondenții din construcții care lucrează la un număr mai mare de proiecte s-au dovedit a fi mai susceptibili de a utiliza analiza valorii câștigate pentru control.

Rezultate principale

Rezultatele acestui studiu confirmă faptul că profesioniștii din construcții sunt utilizatori grei de software PM și diferă de respondenții din studiul general cu privire la tiparele lor de utilizare. În general, profesioniștii din construcții tind să aibă mai mult experiență de proiect și educație, decât profesioniștii PM ca întreg.

Respondenții din construcții petrec, de asemenea, mai mult timp în PM și lucrează la ceva mai puține proiecte decât alți profesioniști PM. O altă caracteristică distinctivă este că profesioniștii din construcții tind să lucreze la proiecte tipice care au un număr mai mare de activități și resurse. Software-ul ales dintre majoritatea respondenților la construcții este Primavera, care contrastează cu utilizarea intensă a totalului respondenților al Microsoft Project.

Nu este surprinzător. Profesioniștii din industria construcțiilor folosesc software-ul PM mai mult ca niciodată. Un factor influent pentru profesioniștii din construcții atunci când decid când să folosești și să nu folosești software PM, este complexitatea proiectul.

Rezultatele indică, de asemenea, că profesioniștii care folosesc mai multe tehnici analitice tind să aleagă pachetul software cu funcții complete Primavera, în timp ce aceia care folosesc mai puține tehnici au ales pachetul Microsoft Project de bază.

Aspecte interesante

Au fost găsite și câteva rezultate interesante, atât privind utilizarea tehnicii, cât și tipurile de informații care sunt introduse și actualizat într-un proiect tipic. Astfel, respondenții din construcții sunt utilizatori grei de analiză a traseului critic pentru planificare și control, planificarea resurselor pentru planificare și analiza valorii câștigate pentru control.

În ceea ce privește tipurile de informații care sunt introduse și actualizate într-un proiect tipic, rezultatele arată că mai mult de jumătate dintre respondenții la construcții care au intrat tipuri specifice de informații PM au actualizat și aceste informații.

Numărul de activități dintr-un proiect tipic și utilizarea a software-ului pentru toate proiectele active au fost factorii determinanți cheie a utilizării tehnicilor analitice specifice. Acești factori sunt, de asemenea, determinanți semnificativi ai tipurilor de informații introdus și actualizat în software, deși efectul este mai slab. Respondenții din construcții au furnizat descoperiri perspicace și observații pentru domeniile de cercetare viitoare.

În timp ce indică un nivel mai înalt de satisfacție a calității programelor de nivelare a resurselor produse, decât respondenții globali din studiu, ele indică, de asemenea, că există valoare în cercetările viitoare în aceasta zona.

Respondenții din construcții și-au exprimat un grad mai mare de interes pentru o opțiune de valoare actuală netă (VAN), decât cele din studiul complet. Unii dintre respondenții la construcții și-au exprimat interesul de a efectua cercetări viitoare asupra integrarea software-ului PM cu alte pachete software, creșterea flexibilității software-ului PM și facilitarea utilizării.

Pe baza creșterii PM și a dependenței grele a PM software în rândul profesioniștilor din construcții, îmbunătățind instrumentele și tehnicile disponibile, în aplicațiile software PM rămân o zonă fructuoasă pentru dezvoltarea ulterioară, în special pentru industria construcțiilor. Pentru a maximiza impactul asupra practicii, dezvoltarea de noi metode de planificare și control ar trebui să includă integrarea acestora în software-ul PM.

 

infoconstruct