CC: Achiziția mijloacelor de semnalizare rutieră nu sunt blocate artificial prin contestații

CC: Achiziția mijloacelor de semnalizare rutieră nu sunt blocate artificial prin contestații

Consiliul Concurenței informează printr-un comunicat că a constatat că procedurile de achiziție publică a mijloacelor de semnalizare rutiere nu sunt blocate artificial prin contestații.

Concluzia reiese dintr-o analiză realizată pe piața comercializării și execuției mijloacelor de semnalizare rutieră în România.

În urma analizei, a reieșit că, în ultimii trei ani, procedurile de achiziție publică de mijloace de semnalizare rutieră nu au fost blocate artificial prin contestații, cu toate că există anumite excepții de contestații care au înregistrat perioade lungi de soluționare.

Astfel, Consiliul Concurenței a constat că, în perioada 2019-2021, s-a înregistrat o scădere atât a numărului de contestații depuse, cât și a celui de contestatari. Există și excepții, la nivel individual, de companii active pe piața de lucrărilor de marcaje/indicatoare rutiere care participă la licitații, însă cu rate mici de câștig a acestora și cu număr mai mare de contestații.

Principalul motiv al reducerii semnificative a ratei contestațiilor îl reprezintă introducerea obligației achitării unei cauțiunii de 2% din valoarea estimată a procedurii sau a lotului contestat, atât la introducerea contestației la CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor), cât și la contestarea deciziei CNSC sau la promovarea acțiunii direct în instanță.

Cu toate acestea, faptul că firmele pot contesta deciziile CNSC poate avea ca efect prelungirea duratei procedurilor de atribuire, atunci când autoritatea contractantă nu finalizează procedura de atribuire, în urma rezoluției favorabile de la CNSC, așteptând hotărârea finală a instanței.

Autoritatea de concurență a mai constatat că, deși datele de identificare ale companiilor participante la proceduri de achiziții publice care au contestat în instanță o decizie a CNSC sunt disponibile pe portalul www.just.ro, hotărârea motivată instanței este publicată în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) cu confidențializarea informațiilor referitoare la identitatea firmelor.

Ca urmare, Consiliul Concurenței consideră că este excesivă confidențializarea denumirii societăților care au fost parte în proces, fiind astfel încălcat principiului transparenței1 , ceea ce îngreunează în mod nejustificat accesul terților legitim interesați la respectivele informații (precum eventuali concurenți activi pe aceleași piețe relevante ai societăților contestatare, participante la respectiva procedură de achiziții, sau actori instituționali ce urmăresc protejarea unui interes public).

Conform art. 2 alin. 2 lit. d din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice. În acest context, autoritatea de concurență recomandă modificarea legislației astfel încât să fie publice datele de identificare ale companiile care au contestat rezultatul unei proceduri de achiziție publică, atât în hotărârile instanțelor de soluționare a plângerilor, publicate în SEAP, cât și în deciziile CNSC publicate.

Reamintim că autoritatea de concurență a finalizat cu amenzi cumulate de 6,2 milioane de lei două cazuri de cartel pe piața lucrărilor de marcaje rutiere/indicatoare rutiere, două anchete sectoriale ce au privit piața construcțiilor de drumuri și autostrăzi, respectiv pe cea a lucrărilor de modernizare, întreținere și reparații de drumuri și străzi din municipiile reședință de județ.

În prezent, autoritatea de concurență are în derulare o investigație privind un posibil cartel pe piața comercializării și execuției mijloacelor de semnalizare rutieră din România.

Analiza contestațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică de mijloace de semnalizare rutieră poate fi consultată pe pagina web a instituției: www.consiliulconcurentei.ro .

infoconstruct