CDR: Securitatea energetică a României este în pericol

CDR: Securitatea energetică a României este în pericol

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) transmite un semnal de alarmă cu privire la importanța deblocării cadrului legislativ pentru a stimula investițiile în noi capacități de producere a energiei electrice prin asigurarea dreptului investitorilor de a semna contracte bancabile negociate pe termen lung, în afara pieței centralizate.

CDR apreciază că prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2020 care a dispus completarea alineatului (2) al Articolului 23 din Legea Energiei în vederea instituirii acestui drept pentru noile capacități de producție de energie electrică puse în funcțiune după 1 iunie 2020, s-a început procesul de aliniere și concordanță a legislației primare din România cu prevederile Regulamentului (UE) 943/2019, obligatorii si direct aplicabile deja de la 1 ianuarie 2020.

Cu toate acestea, constatăm că proiectul de lege (L321/2020) adoptat de Senatul României în data de 10 iunie 2020 și înregistrat la Camera Deputaților pentru dezbatere și adoptare (PL-x 364/12.06.2020) abrogă această prevedere, în loc să o extindă necondiționat la toți participanții la piața de energie electrică și indiferent de anul punerii in funcțiune a capacităților de producție, fapt ce creează un risc major de acutizare a blocajului din ultimii 8 ani, mai ales în condițiile în care situația investițiilor în sector este încă stagnantă.

Deși, în conformitate cu interpretarea ANRE a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943, prin ordin al președintelui ANRE se instituie acest drept, începând cu 1 aprilie 2020, cel putin pentru toți participanții la piața de energie electrică care încheie astfel de contracte pentru perioadă de livrare mai mare de 1 an, în continuare suntem foarte îngrijorați de faptul că la nivel de Parlament nu există niciun fel de disponibilitate de a alinia și corela prevederile Legii nr. 123/2012 cu cele ale Regulamentului (UE) 943/2019 în sensul acordării acestui drept tuturor participanților la piață și fără alte îngrădiri legislative.

CDR urmărește cu atenție evoluția fluxurilor investiționale în economia românească, context în care atrage atenția asupra lipsei de investiții private într-unul dintre principalii piloni strategici ai economiei – domeniul generării energiei electrice. Practic, în ultimii ani investițiile private în acest sector s-au diminuat dramatic până aproape de zero.

Parcul de generare a energiei electrice din surse convenționale în România este îmbătrânit și are nevoie de investiții masive de capital. Importante capacități instalate se apropie de termenul de retragere din exploatare din motive de vechime, conformitate cu legislația europeană de mediu sau performanță economică.

O sursă de finanțare importantă pentru substituirea acestora, capitalul privat, întâmpină însă obstacole insurmontabile originate de cadrul legislativ în vigoare.

infoconstruct