Clădirea ”Mihai Eminescu” din cadrul ASE-București va fi consolidată și modernizată cu fonduri de la MLPDA

Clădirea ”Mihai Eminescu” din cadrul ASE-București va fi consolidată și modernizată cu fonduri de la MLPDA

MLPDA transmite prin intermediul unui comunicat că în cadrul ședinței de Guvern au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea clădirii ”Mihai Eminescu” din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Obiectivul este inclus în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de Investiții, instituție sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Proiectul vizează reabilitarea clădirii existente, finalizată în anul 1968, prin consolidarea structurii și refacerea finisajelor și a instalațiilor, pentru aducerea imobilului la standarde de funcționare și de securitate moderne, europene.

Astfel, se vor executa, printre altele, lucrări de reabilitare a structurii de rezistență a clădirii, lucrări pentru reducerea consumurilor energetice (înlocuire tâmplărie, refacere terasă, termoizolare fațade și planșee, înlocuire instalație electrică, lucrări modernizare instalații de ventilație, sanitare etc.), refacere finisaje interioare și exterioare.

Valoarea estimată a investiției este de 132,55 de milioane de lei, iar durata estimată de realizare este de 24 de luni (dintre care 3 luni vor fi dedicate activității de proiectare).

În perioada următoare, CNI va demara procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de proiectare și execuție.

* * * 

Prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, coordonat de CNI, se realizează obiective de investiții cuprinse în zece subprograme, care vizează construirea, reabilitarea sau modernizarea de: săli de sport, bazine de înot, complexuri sportive, patinoare artificiale, așezăminte culturale, instituții de învățământ superior de stat, săli de cinematograf, lucrări în primă urgență, unități sanitare în mediul urban, blocuri în zone defavorizate.

Tot în cadrul acestui program, se realizează și alte tipuri de obiective de investiții, aprobate individual prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, precum piețe agroalimentare, centre sociale, centre multifuncționale etc., dar și obiective cuprinse în Memorandumul privind infrastructura justiției (reabilitări, consolidări, modernizări de sedii de tribunale, curți de apel sau parchete).

infoconstruct