CNADR a depus actele de finanțare pentru Varianta ocolitoare a municipiului Zalău-Etapa 2

CNADR a depus actele de finanțare pentru Varianta ocolitoare a municipiului Zalău-Etapa 2

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 27.03.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 – DJ191C” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1. Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T globală – Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – proiecte noi de investiții.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți accesibilitatea în regiune și de a crește mobilitatea populației și a bunurilor, prin reducerea timpului de călătorie datorat sporirii vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători.

Rezultatele așteptate prin îndeplinirea obiectivelor proiectului, sunt:

– construcția  a 5,535 km de drum național;

– construcția a unui număr de 5 viaducte;

– construcția aunui număr de 2  poduri și

– construcția a unui număr de 2 intersecții de tip girație.

Valoarea totală a  proiectului este de 240.467.845,60 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 172.153.936,54 lei, 15% contribuția proprie – 30.380.106,44 lei, restul de 37.933.802,62 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 47 luni (din care proiectare si executie lucrari reprezinta 30 luni). Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct