CNADR a depus Aplicația de finanțare pentru Zona Orbitală a Bucureștiului-Faza 2

CNADR a depus Aplicația de finanțare pentru Zona Orbitală a Bucureștiului-Faza 2

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 23.03.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Infrastructura Integrată pentru Zona Orbitală a Municipiului București-Faza II” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului pentru faza II, sunt:

– construcția  a 49,57 km de autostradă ;

– construcția a 30 de poduri și pasaje;

– construcția a 5 noduri rutiere, a 5 parcări, a unui Centru de coordonare și întreținere, a unui punct de sprijin pentru întreținere și a  unui spațiu de servicii.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.626.964.673,29 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-2.876.779.021,12 lei, 15% contribuția proprie-507.666.886,09 lei, restul de 1.242.518.766,0 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 48 luni. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct