CNAIR a depus aplicația pentru Studiul de fezabilitate al Drumului Expres Constanța-Tulcea

CNAIR a depus aplicația pentru Studiul de fezabilitate al Drumului Expres Constanța-Tulcea

CNAIR, în calitate de Solicitant, informează prin intermediul unui comunicat că a elaborat și  depus in data de 30.04.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanța-Tulcea” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea– Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate sunt:

-Elaborarea Studiului de Fezabilitate;

-Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 22.359.751,53 lei șiva fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-16.118.875,16 lei, 15% contribuția proprie-2.844.507,38 lei, restul de 3.396.368,99 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului este de 27 luni.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct