CNAIR a semnat contractele pentru sporirea siguranței traficului pe DNCB

CNAIR a semnat contractele pentru sporirea siguranței traficului pe DNCB

C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractele având ca obiect “Elaborare Studiu de Fezabilitate – Identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe DN CB, Sector I cuprins între A1 (km 55+520 – DN 1 km 71+490 / 0+000) – A2 (km 23+600)” și “Elaborare Studiu de Fezabilitate – Identificare măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura existentă a Municipiului București, inclusiv îmbunătățirea unor intersecții de pe DN CB, Sector II cuprins între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, cu ofertantul declarat câștigător, respectiv ASOCIEREA S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. – S.C. SVL PROEC S.R.L.

Valoarea contractului de servicii pentru Sectorul I este de 3.331.930,00 lei fara TVA.

Valoarea contractului de servicii pentru Sectorul II este de 3.008.558,00 lei fara TVA.

Sursa de finanțare este din Fonduri Europene Nerambursabile, iar durata contractului este de 15 luni, pentru cele 2 contracte de servicii, astfel:

Studiu de fezabilitate: 10 luni de la data de începere;

Documentația suport pentru Asistență Tehnică acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea Aplicației de Finanțare – 14 luni de la Data de Începere;

Documentația Tehnică (parte integrantă din documentația de atribuire) a contractului/contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru Asistența Tehnică acordată Beneficiarului, precum și documentele aferente perioadei cuprinse între momentul publicării Anunțului/Anunțurilor de Participare și termenul/termenele limită de depunere a ofertelor – 14 luni de la Data de Începere

Prin elaborarea studiilor se vor identifica măsuri de sporire a siguranței traficului pe Centura rutieră existentă a Municipiului București, care vor conduce și la creșterea capacității de transport a infrastructurii rutiere în zona de sud și de nord.

infoconstruct