CNAIR: Modificări în contractul de construcție al Autostrăzii Sibiu- Pitești

CNAIR: Modificări în contractul de construcție al Autostrăzii Sibiu- Pitești

CNAIR, în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Adițional nr.5, la Contractul de Finanțare nr. 48/04.11.2019, pentru proiectul: „Pregatirea proiectului de Autostrada Sibiu- Pitesti si constructia sectiunilor 1, 4 si 5”. Prin semnarea Actului Aditional nr.5 se modifica una dintre prevederile importante :

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se modifica dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 6.099.088.462,78 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune este în sumă de 3.050.400.951,59 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 538.306.050,25 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Alte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct