CNAIR: Precizări referitoare la execuția Drumului Expres Gaești-Ploiești

CNAIR: Precizări referitoare la execuția Drumului Expres Gaești-Ploiești

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, informează că au semnat Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 62/17.03.2020, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Găești – Ploiești”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Art. I-Conditii generale:

  • Articolul 2 – Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin. (2):

”(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 27 de luni, respectiv între data de 01.10.2020 și 01.12.2022, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”:

  • Articolul 3 – Valoarea contractului, alin (1) și (2) se vor modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a proiectului este de 19.683.347,97 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul Europen de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 14.162.482,75 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 2.499.261,66 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

infoconstruct