Comisia Europeană a aprobat finanțarea programelor IMM Prod și Garant Construct

Comisia Europeană a aprobat finanțarea programelor IMM Prod și Garant Construct

Schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri și unități administrativ teritoriale – IMM PROD și GARANT CONSTRUCT, coordonate de Ministerul Finanțelor, au primit  aprobarea Comisiei Europene.

Programele se derulează prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și au un plafon total al garanţiilor de 4 miliarde de lei.

Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului IMM PROD este de 268.544.792 lei, aproximativ 54,25 milioane euro, iar plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 2022 este de 1,5 miliarde lei.

GARANT CONSTRUCT are un buget în valoare de 495.572.822 lei, aproximativ 99,11 milioane euro, cu un plafon total al garanţiilor pentru 2022 de 2,5 miliarde lei.

Programul IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor pentru asigurarea lichidităților și pentru investițiile care încurajează producția autohtonă, creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, digitalizarea activității ș ialinierea la obiectivele de mediu.

Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri, inclusiv start-up-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, forme de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de producție și care au sediul principal sau secundar într-o zonă urbană.

Programul GARANT CONSTRUCT are două componente – SubProgramul de susținere a proiectelor de investițiipentru IMM-urile din sectorul construcțiilor și SubProgramul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unora ctivități din sectorul construcțiilor.

Pentru 2022, plafonul total al garanţiilor de 2,5 miliarde lei, se împarte în mod egal între cele două componente.

Beneficiarii eligibili ai SubProgramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor sunt IMM-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, forme de organizare a profesiilor liberale, precum arhitecții și birourile individuale de arhitectură.

SubProgramul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică dedicat UAT-urilor, respectiv municipiilor, orașelor și comunelor are în vedere finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor și a proiectelor de mică dimensiune.

infoconstruct