Condiții de acordare a Scrisorilor de garanție pentru dobânzile la creditele ipotecare

Condiții de acordare a Scrisorilor de garanție pentru dobânzile la creditele ipotecare

Dupa cum se anunta intr-un comunicat transmis la redactia infoCONSTRUCT Magazin, FNGCIMM invita creditorii implicați în accesarea facilității de garantare pentru creditele ipotecare a caror derulare este afectata de pandemia COVID-19 să notifice FNGCIMM cu privire la intenția de a încheia convenții de garantare

Termenul de transmitere a notificarilor catre FNGCIMM este 13.04.2020, ora 24.00.

FNGCIMM a fost mandatat de catre MFP să încheie convenţii de garantare cu finanţatorii, in scopul acordarii unor facilitati de garantare pentru dobânzile eșalonate pentru creditele ipotecare acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare persoanelor fizice, ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare OUG nr.37/2020.

Astfel, creditorii sunt invitati ca in termen de 5 zile de la publicarea Normelor de Aplicare a OUG 37/2020, aprobate prin H.G. nr.270/2020, sa notifice FNGCIMM intentia de incheiere a conventiilor de garantare cu FNGCIMM.

Termenul de depunere de către creditori a intentiei de participare este data de  13.04.2020, ora 24.00, iar notificările se depun la sediul FNGCIMM, str. Stefan Iulian, nr.38, sect.1, Bucuresti, e-mail info@fngcimm.ro, tel. 021.310.18.07.

FNGCIMM va garanta în mod expres, irevocabil si neconditionat, obligaţiile de plata reprezentand dobanzi eșalonate pentru creditele ipotecare contractate de la creditori de catre debitorii persoane fizice, care  beneficiaza de facilitatea de suspendare a platii ratelor, in conditiile Ordonantei de urgenta nr. 37/2020.

FNGCIMM, mandatat de Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, va emite Scrisori de garanție, prin care se obliga sa plateasca sumele garantate, la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție, în cazul in care debitorul/debitorii nu și-a/au îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare a dobanzilor esalonate.

Scrisoarea de garantie garanteaza in procent de 100% plata eșalonată a obligatiilor de rambursare a dobanzilor acumulate pe perioada suspendarii la plata pentru care creditorul a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractat credite ipotecare in condițiile prevederilor OUG nr. 37/2020.

Reamintim conditiile de acordare a scrisorilor de garantie emise in favoarea creditorilor, referitore la criteriile ce trebuiesc indeplinite cumulativ de catre creditul ipotecar pentru care se solicita garantarea:

– Creditul  a fost acordat până la data de 30 martie 2020, inclusiv;

– Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractul de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020, inclusiv;

– Creditul nu a fost declarat cu scadența anticipată până la data de 30 martie 2020, inclusiv;

– Debitorul nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau a  efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată, in conditiile prevazute la art. 2 alin 1) din OUG 37/2020.

In ceea ce priveste debitorul, acesta trebuie sa declare pe propria raspundere ca i-au fost afectate veniturile, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19. Debitorul poate transmite creditorului solicitarea de suspendare a obligațiilor de plată cel mai târziu în termen de 45 de zile față de data de 30 martie 2020.

Creditorul poate aproba suspendarea la plată a ratelor de dobândă pe o perioada cuprinsă între o lună și 9 luni fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020 si va comunica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării.

Debitorul va primi în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării acestuia, fără încheierea de acte adiţionale, doar prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor esalonate.

 Valoarea garantiei o reprezinta suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanţelor Publice daca se produce riscul de credit în perioada de  eșalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de 3 rate consecutive din dobânda eșalonată la plată, la scadențele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare.

infoconstruct