Condițiile contractuale pentru realizarea Variantei de Ocolire Timișoara Sud s-au modificat

Condițiile contractuale pentru realizarea Variantei de Ocolire Timișoara Sud s-au modificat

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 54/17.12.2019, pentru proiectul: “Varianta de Ocolire Timisoara Sud”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • I. La Conditii Generale, Articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): “Perioada de implementare a Proiectuluieste de 65 de luni, respectiv intre data 01.08.2018 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”
  • I. La conditii generale Articolul 3 – Valoarea contractului, alin (1)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 422.089.221,33 lei, iar valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 291.311.416,04 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

  • II. (6) Valoarea eligibila nerambursabiladin bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 51.407.896,93 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 79.369.908,36 lei.

Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct