Condițiile de finanțare ale execuției drumului de legătură spre Podul Prieteniei s-au modificat

Condițiile de finanțare ale execuției drumului de legătură spre Podul Prieteniei s-au modificat

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, anunta ca au semnat Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 83/23.10.2020,pentru proiectul „Drum de legatura DN 5 km 60+500- Soseaua de centura- Pod Prieteniei km 61+400”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si (alin 2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 152.985.339,80 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 8110.540.514,30 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 19.507.149,57 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

ProiectUN ESTE  cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct