Conexiunea VO Satu Mare-M49 Ungaria a primit finanțare

Conexiunea VO Satu Mare-M49 Ungaria a primit finanțare

Un comunicat al institutiei informează că CNAIR a semnat contractul de servicii având ca obiect “Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granița Româno – Ungară – Drum Expres M49 Ungaria)”, cu ofertantul desemnat castigator al procedurii de achizitie public, S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.

Valoarea contractului este de 3.646.308,36 lei fără TVA. Durata de realizare a contractului de servicii este de 18 luni de la Data de Începere a contractului.

Traseul actual care asigură conexiunea între Satu Mare și granița Româno – Ungară, este reprezentat de DN 19A (Satu Mare – Petea). Acest drum național are câte o bandă de circulație pe sens și un trafic foarte ridicat, cu sectoare pe care este atinsă capacitatea de circulație a drumului.

Acest proiect face parte din strategia de implementare la nivel național pentru Drumul Expres cu denumirea generică “Someș Expres”, cuprins în M.P.G.T și care realizează legătura între localitățile Baia Mare – Livada – Satu Mare – Petea.

Serviciile aferente acestui contract constau în:

-Elaborarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

-Întocmirea documentației suport și Asistență acordată Autorității Contractante pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;

-Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C./D.T.A.C.) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar;

-Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

-Întocmirea Documentației de atribuire a contractului de execuție lucrări;

-Asistență tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurii de achiziție publică pentru execuție lucrări. 

Obiectivul este inclus în Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

infoconstruct