Constructia Autostrazii Lugoj- Deva Lot 2, Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbrava- Deva)-Faza II

Constructia  Autostrazii Lugoj- Deva Lot 2, Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbrava- Deva)-Faza II

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, informeaza ca au semnat în data de 18.09.2020, Actul Adițional nr.4, la Contractul de Finanțare nr. 89/21.07.2017, pentru proiectul: ”Constructia  Autostrazii Lugoj- Deva Lot2, Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbrava- Deva) Faza II”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Art. I (1)-Conditii generale:

Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 2.296.772.954,51 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este de 1.540.691.235,38 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 271.886.688,58 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate. Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct