Construcția variantei de ocolire Giurgiu

Construcția variantei de ocolire Giurgiu

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, informeaza printr-un comunicat ca a elaborat și depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Construcția variantei de ocolire Giurgiu”  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea– Cresterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-T centrala.

Obiectivele principale sunt:

  • Construcție nouă  de drum: 12,068 km;
  • Pasaj peste calea ferată: 2 buc;
  • Poduri: 4 buc;
  • Intersecții tip girație: 4 buc;
  • Parcări scurtă durată: 2 buc.

Rezultatele așteptate:

  • construcția a 12.068 km de drum național nou;
  • construcția a 2 pasaje peste calea ferată;
  • construcția a 4 poduri;
  • construcția a 4 intersecții giratorii;
  • construcția a 2 parcări de scurtă durată;

Valoarea totală a  proiectului este de 397.736.418,42 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-284.853.072,77 lei, 15% contribuția proprie– 50.268.189,30 lei, restul de 62.615.156,35 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 39 luni. Proiect este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul  de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct