Contractul de finanțare a Variantei de Ocolire Bacău a fost modificat

Contractul de finanțare a Variantei de Ocolire Bacău a fost modificat

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru TransportActul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 50/26.11.2019, pentru proiectul: „Varianta de ocolire Bacau”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • I. La conditii generale Articolul 3 – Valoarea contractului, alin (1)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 968,638,954.84 lei; Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 689,436,848.62 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

  • II. (6) Valoarea eligibila nerambursabiladin bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 121,665,326.20 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 157,536,780.02 lei. Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct