Demersuri pentru finanțarea drumului de legătură cu autostrada A1 Arad-Timișoara-DN69

Demersuri pentru finanțarea drumului de legătură cu autostrada A1 Arad-Timișoara-DN69

După cum se anunță într-un comunicat oficial, CNAIR, în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 03.04.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Drum de legătură A1 Arad_Timișoara-DN69” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului constă în:

-realizarea conexiunii autostrăzii A1 cu orașul Timișoara și alte drumuri naționale si județene conexe, în vederea descărcării traficului rutier de pe autostrada Arad-Timișoara;

-creșterea mobilității la nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T;

-promovarea competitivității economice;

-îmbunătățirea condițiilor de transport rutier de mărfuri și călători;

-reducerea emisiilor poluante prin eliminarea/reducerea blocajelor de trafic prin reducerea duratelor de transport.

Rezultatele așteptate sunt:

-construirea a 10 km de drum nou;

-construirea a 2 poduri și 6 pasaje;

-reducerea timpului de parcurs pe rețeua TEN-T centrală cu 8 minute.

Valoarea totală a  proiectului este de 260.193.567,99 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-186.497.779,20 lei, 15% contribuția proprie-32.911.372,80 lei, restul de 40.784.415,99 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 105 luni, fiind cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct