Doar jumătate din populație este conectată la sistemele de canalizare şi epurare a apelor

Doar jumătate din populație este conectată la sistemele de canalizare şi epurare a apelor

Potrivit ultimului raport tematic emis de INS, populaţia conectată la sistemele de canalizare în anul 2019 a reprezentat doar 54,2% din populaţia rezidentă*) a României .

Populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a reprezentat 52,9% din populaţia rezidentă*) a României.

În anul 2019, un număr de 10.514.924 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 54,2% din populaţia rezidentă a României, cu 221.883 persoane mai mult decât în anul 2018.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 10.264.302 persoane, reprezentând 52,9% din populaţia rezidentă a ţării, cu 229.014 persoane mai mult decât în anul 2018.

Creșterile au fost determinate de racordarea populației la rețelele de canalizare nou construite, respectiv de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare a apelor uzate.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (87,2%), urmată de regiunea Centru (66,8%) și Vest (60,7%).

Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia (37,4%), Nord-Est (37,6%) și Sud-Vest Oltenia (41,2%).

În anul 2019, în mediul urban populația conectată la canalizare a fost de 9.502.609 persoane, reprezentând 90,9% din populația rezidentă urbană a României, iar în mediul rural un număr de 1.012.315 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentând 11,3% din populația rezidentă rurală a României.

infoconstruct