Drumul expres Brăila-Galați capătă contur… financiar

Drumul expres Brăila-Galați capătă contur… financiar

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. informează că, în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 09.06.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Constructia Drumului expres Braila-Galati” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE- proiecte de investiții, Operațiunea– Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globala.

Obiectivul general al proiectului, îl reprezinta crearea unei legaturi rutiere care va facilita traficul intre municipiile Braila si Galati precum si traficul de tranzit, asigurand cresterea vitezei de circulatie, a capacitatii de trafic, o imbunatatre a sigurantei si a confortului in trafic.

Rezultatele așteptate:

1. – Construirea a 11.088 km de drum nou, 3 poduri, 1 pasaj si 2 viaducte.

2. – Reducerea timpului de calatorie pe reþeaua rutiera TEN-T cu mimim 4%, în primul an de operare (2025)

Valoarea totală a  proiectului este de 837,052,691.28 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-305,949,940.66 lei, 15% contribuția proprie-53,991,165.98lei, restul de 477,111,584.64lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului este de 45 luni

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

infoconstruct