Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Timișoara-Moravița

Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Timișoara-Moravița

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, informeaza printr-un comunicat ca au semnat în data de 10.09.2020Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 41/20.08.2019, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timisoara-Moravita”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

Art. I-Conditii generale:

  • Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) se vor modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a proiectului este de 10.769.369,62 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 7.737.209,52 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 1.365.389,91 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate. Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct