Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Obiectivul “Orbital Bucuresti – Drumul Radial 9″

Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Obiectivul “Orbital Bucuresti – Drumul Radial 9″

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Obiectivul “Orbital Bucuresti – Drumul Radial 9 (DR 9 – Sud Expres)” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare – Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea – Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT centrala.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Elaborare Studiu de Fezabilitate

Valoarea totală a proiectului este de 24,169,050.00 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 17,266,050.00 lei, 15% contribuția proprie 3,046,950.00 lei, restul de 3,856,050.00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 12 luni. Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct