FIC: Propuneri de soluții pentru provocările din domeniul gestionării deșeurilor

FIC: Propuneri de soluții pentru provocările din domeniul gestionării deșeurilor

Consiliul Investitorilor Străini (FIC), organizația care reunește cele mai mari companii românești cu capital străin, acordă o importanță deosebită protecției mediului și reglementărilor din domeniu, fiind un actor important în dialogul dintre mediul privat și autorități, factori de decizie.

Una dintre temele prioritare ale FIC în ultimul deceniu a fost și rămâne gestionarea deșeurilor, unde România continuă să se poziționeze pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește colectarea, reciclarea și recuperarea deșeurilor.

Membrii FIC analizează periodic întregul sistem de gestionare a deșeurilor, în încercarea de a identifica principalele blocaje și de a propune soluții și recomandări care sunt aliniate la practicile Europene și care să vină în sprijinul autorităților pentru conturarea unui cadru legislativ clar și echilibrat.

Având în vedere complexitatea acestui domeniu, anul acesta în perioada mai-iulie, FIC a pornit un proces de consultare amplu cu diferite asociații sectoriale și instituții: Asociația Română pentru Ambalaje și Mediu (ARAM), Berarii României, Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), Asociația OIREP Ambalaje, Ecotic, Environ, Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), ARCwaste, Reverse Logistics Group (RLG) România, RER Group, Coaliția pentru Economie Circulară, ECOTECA, Green PC Ambalaje, Romcarbon, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Patronatul din industria cimentului și altor produse minerale pentru construcții din România (CIROM), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Investiții.

În urma acestor consultări, grupul de lucru pentru protecția mediului al FIC a formulat un document de poziție cu principalele provocări și blocaje cu care se confruntă actorii din domeniu, dar și o serie de recomandări și propuneri pentru cum ar putea fi depășite aceste blocaje.

FIC a organizat în data de 8 noiembrie evenimentul de prezentare a analizei în domeniul deșeurilor cu sprijinul ministrului mediului, apelor și pădurilor, domnului Barna Tanczos.

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului ministru și de reprezentanți ai Parlamentului, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Administrația Fondului pentru Mediu, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României.

Totodată, alături de experții FIC din domeniul protecției mediului, au participat la eveniment reprezentanții organizațiilor care au luat parte la procesul de consultare.

Temele principale abordate au fost obiectivele de gestionare a deșeurilor, răspunderea individuală, transparența și trasabilitatea sistemului, acceptarea deșeurilor la reciclare și încetarea statutului de deșeu, dezvoltarea infrastructurii și unificarea sistemelor de raportare.

FIC a subliniat încă o dată necesitatea asigurării unui cadru clar, coerent, previzibil și echitabil în domeniul gestionării deșeurilor, pentru a permite tuturor actorilor să întreprindă acțiunile necesare pentru conformarea cu cerințele legale în domeniu.

Considerăm că doar în acest mod se poate asigura schimbarea paradigmei în domeniul gestionării deșeurilor și atingerea țintelor impuse la nivel european, iar discuția cu autoritățile din data de 8 noiembrie a reprezentat un prim pas în acest sens.

Angajamentul asumat de FIC în cadrul evenimentului este de a continua organizarea discuțiilor tematice cu instituțiile din domeniu și reprezintă continuarea obiectivului agreat împreună cu reprezentanții Guvernului și Parlamentului sub umbrela proiectului Va Urma (www.vaurma.ro): Îmbunătățirea sistemului gestionării deșeurilor (colectare, valorificare, reciclare), în urma unei consultări extinse cu toți actorii implicați pe flux.

infoconstruct