Folosirea schelelor SH necertificate poate duce la accidente mortale

Folosirea schelelor SH necertificate poate duce la accidente mortale

Siguranța muncii în orice activitate și, cu precădere, în construcții, este deosebit de importantă, iar ignorarea normelor poate genera accidente dintre cele mai grave, uneori, chiar mortale. Iar, în cazul utilizării schelelor, reglementările sunt, pe cât de clare, pe atât de stricte, pe oricare șantier din lume.

Iată, de curând, în Tel Aviv, responsabilii unui șantier de construcții au ignorat aceste norme și, pentru a face economii, au utilizat schele de mâna a doua, nici măcar certificate.

Așa cum se poate vedea și din imaginile primite la redacția infoCONSTRUCT, montarea și utilizarea lor a cauzat un accident deosebit de grav, schela prăbușindu-se și rezultând decesul a patru muncitori constructori. Desigur, compania de construcții nu doar că va răspunde în fața legii, dar va fi obligată săplătească și despăgubiri însemnate urmașilor celor decedați.

În România, utilizarea schelelor este reglementată prin Ordinul 508/2002-Secțiunea 3, care interzice cu desăvârșire utilizarea unor astfel de ansambluri metalice necertificate. Iată ce mai prevede actul normativ amintit:

”Secţiunea 3 Utilizarea schelelor

Art. 421.

Atunci când nu este disponibil breviarul de calcul al schelei alese sau nu sunt prevăzute în acesta configuraţiile structurale avute în vedere, trebuie efectuat un calcul de rezistenţă şi de stabilitate, cu excepţia cazului în care această schelă este asamblată prin respectarea unei configuraţii tip, general recunoscute.

Art. 422.

În funcţie de complexitatea schelei alese, trebuie întocmit, de către o persoană competentă, un plan de montare, utilizare şi demontare.

Acest plan poate avea forma unui plan general, completat de planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

Art. 423.

Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate împotriva pericolului de alunecare, ori prin fixare pe suprafaţa de sprijin, ori prin alt procedeu de egală eficienţă, iar suprafaţa de sprijin să aibă o capacitate portantă satisfăcătoare. Trebuie asigurată stabilitatea schelei. Trebuie prevenită, cu ajutorul unor dispozitive adecvate, deplasarea neaşteptată a schelelor pe roţi, în timpul lucrului la înălţime.

Art. 424.

Dimensiunile, forma şi dispunerea platformelor unei schele trebuie adaptate naturii lucrării de executat şi corespunzătoare sarcinilor pe care trebuie să le suporte şi să permită lucrul şi circulaţia în securitate. Platformele schelelor trebuie montate astfel încât componentele lor să nu se deplaseze în cazul utilizării normale. Între componentele platformelor şi mijloacele verticale de protecţie colectivă împotriva căderilor nu trebuie să existe goluri periculoase.

Art. 425.

Atunci când unele părţi ale unei schele nu sunt gata de întrebuinţare, de exemplu în timpul montării, demontării sau modificărilor, aceste părţi trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de pericol general, conform reglementărilor în vigoare şi vor fi delimitate în mod corespunzător prin obstacole fizice care să împiedice accesul în zona periculoasă.

Art. 426.

Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substanţial decât sub supravegherea unei persoane competente şi de către angajaţi care au fost instruiţi corespunzător şi conform operaţiilor prevăzute, referitor la riscurile specifice, în conformitate cu art. 286 şi insistându-se în special asupra:

  1. a) înţelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei respective;
  2. b) securităţii în timpul montării, demontării sau modificării schelei respective;
  3. c) măsurilor de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor;
  4. d) măsurilor de securitate în cazul schimbării condiţiilor meteorologice care ar putea prejudicia securitatea schelei respective;
  5. e) condiţiilor referitoare la sarcina admisibilă;
  6. f) oricărui alt risc pe care îl pot include operaţiile de montare, demontare şi modificare.

Conducătorul locului de muncă şi angajaţii respectivi trebuie să aibă la dispoziţie planul de montare şi demontare la care se face referire la art. 422, în special toate instrucţiunile pe care acesta le poate cuprinde.”

infoconstruct