Guvernul alocă fonduri pentru barajul de la Roșia Montană

Guvernul alocă fonduri pentru barajul de la Roșia Montană

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat 2.782 de mii lei, din Fondul de rezervă bugetară, în vederea finanțării unor lucrări de primă urgență de intervenție pentru punerea în siguranță a barajului lacului de acumulare Tăul Mare, din localitatea Roșia Montană, județul Alba.

În data de 1 octombrie 2022, s-a produs un accident constând în formarea unei gropi de prăbuşire în barajul lacului Tăul Mare, situație ce a impus adoptarea unor măsuri prompte de răspuns, inclusiv evacuarea preventivă a locuitorilor din localitatea Roșia Montană aflați în zona de risc – a amintit ministrul.

Având în vedere că Primăria comunei Roșia Montană se află în imposibilitatea de a acoperi din bugetul local cheltuielile urgente și neprevăzute generate de necesitatea efectuării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță a barajului, Guvernul a decis alocarea sumei de 2.782 mii lei bugetului local al comunei Roșia Montană.

infoconstruct