În 2021, peste 219 mil. lei pentru infrastructura edilitară și educațională

În 2021, peste 219 mil. lei pentru infrastructura edilitară și educațională

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a semnat 51 de noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în valoare totală de 219.484.557,74 de milioane de lei, care vizează, printre altele:

-modernizare și extindere sistem de iluminat public în municipiul Brad (jud. Hunedoara) – 10.209.259,65 lei;

-reamenajarea și restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron nr.18 din municipiul Sfântu Gherghe (jud. Covasna) – 13.971.503,04 lei;

-modernizare și extindere la Școala Gimnazială cu clasele I-VIII din comuna Costeștii din Vale (jud. Dâmbovița) – 10.346.607,65 lei;

-reabilitarea terenului de sport și a internatului Liceului Tehnologic ”Fogarassy Mihály” din municipiul Gheorgheni (jud. Harghita) – 6.679.817,57 lei;

-modernizare arhitecturală și peisagistică a parcului public (Str. Mihai Eminescu, nr. 4), reabilitare termică corp B “Muzeul de Artă Ion Irimescu” și restaurarea casei memoriale ”Mihail Sadoveanu” din municipiul Fălticeni (jud. Suceava) – 5.799.661,37 lei;

-modernizare Școala Gimnazială din comuna Călmățuiu de Sus (jud. Teleorman) – 6.354.558 lei;

-îmbunătățirea calității vieții populației în satele aparținătoare orașului Săliște (jud. Alba), prin proiecte integrate – 5.149.802,01 lei;

-înființare Centru de Tineret în orașul Panciu (jud. Vrancea) – 10.051.886,07 lei;

-amenajare zona lacuri în orașul Filiași (jud. Dolj), protejarea și dezvoltarea faunei și florei acvatice a lacurilor aflate în proprietatea orașului Filiași și reabilitarea, modernizarea și extinderea Bibliotecii Orășenești Filiași – 14.248.499,33 lei;

-înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornești (jud. Călărași) – 2.541.791,41 lei;

-amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina (jud. Tulcea) – 3.389.481,07 lei;

-Centrul de Cercetare în Ecotehnologii Avansate de Fabricație – Tehnopolis la Universitatea Politehnică din București – 23.477.332,33 lei;

-reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic ”Apor Peter” din municipiul Târgu Secuiesc (jud. Covasna) – 16.027.882,72 lei;

-reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale din cadrul Universității din Craiova (jud. Dolj) și schimbare de destinație din cămin studențesc în spații pentru activități didactice – 18.383.563,55 lei;

-construire grădiniță cu program prelungit în orașul Măgurele (jud. Ilfov) – 3.523.621,19 lei;

-reabilitare și extindere Școala Gimnazială Periș din comuna Gornești (jud. Alba) – 5.315.401,68 lei;

-lucrări de reabilitare și modernizare atelier școlar artă și meserii în comuna Vitomirești (jud. Olt) – 698.445,60 lei;

infoconstruct