Încă un pas pentru realizarea Drumumului de legatură între DX Brăila – Galati si VO Galati”

Încă un pas pentru realizarea Drumumului de legatură între DX Brăila – Galati si VO Galati”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, informează că a elaborat și  depus Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentatiei tehnice pentru Autorizatia de Construire (P.A.C) si obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C) pentru obiectivul de investitii Drum de legatura între DX Braila – Galati si VO Galati” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare:

 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operatiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT-globala.

 

Obiectivul general al proiectului este sustinerea unei dezvoltari economice sustenabile plecand de la asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare si imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

 

Rezultatul asteptat al proiectului este realizarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a proiectului este de 7.002.396,66 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 5.029.748,79 lei, 15% contributia proprie – 887.602,73 lei, diferenta pana la valoarea totala reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectuluieste de 13 luni, fiind cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Generala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct