Începe finațarea construcţiei Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6

Începe finațarea construcţiei Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat Aplicația de Finanțare pentru proiectul Construcţia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6 în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv Specific 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – proiecte noi de investiţii, Operațiunea– Cresterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TENT globală.

Obiectivul general al proiectului “Construcţia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6” se referă la construirea a 9,889 km de drum, 1 pod, 2 pasaje, 1 parcare de scurtă durată şi 2 intersecţii giratorii. Implementarea obiectivului de investiţie contribuie la sporirea mobilităţii şi asigurarea conectivităţii regiunii din zona de incidenţă a proiectului cu regiunile învecinate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Construirea a 9,889 km de drum, 1 pod, 2 pasaje, 1 parcare de scurtă durată şi 2 intersecţii giratorii

Valoarea totală a proiectului este de 196,963,191.84 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 141,094,389.28 lei, 15% contribuția proprie 24,899,009.88 lei, restul de 30,969,792.68 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului este de 97 luni, fiind cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regioanala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

infoconstruct