Inovarea tehnologiilor de construcții civile

Inovarea tehnologiilor de construcții civile

De la reformă la deschidere, relația dintre industria construcțiilor și piața economică din țările emergente, deci, și din România (n.n.), a avut parte de schimbări fundamentale și a pus bazele actualizării și reformării arhitecturii și a tehnologiilor inginerești de construcții, acestea fiind influențate de creșterea continuă a investițiilor totale pe piață. Însă, cum sunt influențate aceste tehnologii și care sunt factorii de influență? Răspunsul îl găsim în studiul cu titlul ”Construction Technology and Innovation Research of Municipal Civil Engineering”, elaborat de Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Berlin. E drept, studiul se referă la tehnologii aplicabile în proiecte municipale, proiecte mai puțin dezvoltate în orașele din România, dar facem apel la aceste informații, fiind convinși că specialiștii din industria autohtonă de construcții trebuie să fie pregătiți în orice moment.

Contestarea conceptelor tradiționale

În procesul de construcție a arhitecturalului, proiectul de inginerie, ca structură de bază a întregii clădiri, și sistemul teoretic al tehnologiilor construcțiilor în domeniul civil, ar trebui să fie profund studiate, pentru a satisface pe deplin cerințele strategice ale sistemului de construcții moderne. La rândul ei, inovația tehnologiilor originale și de bază ar trebui accentuată, pentru îmbunătățirea tehnologiei de construcții civile. Acest fapt va juca un rol pozitiv pentru beneficiile maxime ale construcțiilor din domeniul civil, având un avantaj deosebit dar și o semnificație practică.

Odată cu avansarea modernizării și tehnicizării industriei de construcții, au apărut și s-au extins diferite tehnologii noi, care intră în permanență în viața de zi cu zi a oamenilor, pentru a crea un mediu de dezvoltare optim al construcției civile municipale. Pentru acestea și, mai ales, pentru creșterea calității, inovația este mult peste limitarea gândirii arhitecturale tradiționale, dar și un mod direct o contesta. Prin urmare, optimizarea și perfecționarea tehnologiilor de construcție a ingineriei civile municipale, în viitor, sunt folosite pentru a abandona dezavantajele și deficiențele conceptului tehnologic tradițional, pentru a promova forme eficiente de tehnologii și a întreprinde inovații și reforme continue.

De aceea, pe baza anilor de experiență tehnică efectivă, companiile și factorii municipali de decizie ar trebui să apeleze la o combinație precisă între noile tehnologii și elementele vechi, prin intermediul resurselor curente și condiții tehnice, formând o concepție tehnică total nouă, pentru a se adapta la o serie de cerințe noi ale ingineriei moderne și ale inovației tehnologice, evidențiind și aprofundând construcțiile civile prin indicarea direcțiilor de reformă și dezvoltarea întregii industrii, în ansamblul ei.

Necesitatea inovării ingineriei civile constructie

Pe de o parte, văzută din stadiul actual de dezvoltare a, industriei de construcții civile, în ansamblu, industria își păstrează statutul în creștere, iar concurența internă este din ce în ce mai acerbă, pentru a se asigura că aceasta ocupă un loc pe scena condițiilor economice complexe ale pieței, ca industrie principală a economiei naționale ale fiecărei țări. În acest sens, construcțiile civile trebuie să accelereze pașii de inovare prin combinarea propriilor cerințe actuale și publice.

Mai mult, pornind de la piață, este extrem de importantă în mediul actual adaptarea companiilor și tehnologiilor, pentru a face față tendințelor și pentru ca fiecare companie să-și poată păstra poziția în piață. De aceea, întreprinderile de construcții civile ar trebui să pornească de la cele două aspecte ale mijloacelor tehnologice de construcție și a conceptelor tehnice și să promoveze constant inovarea tehnologiilor de construcție de inginerie civilă.

În plus, pe lângă optimizarea mecanismului de inovare, întreprinderile trebuie să continue îmbunătățirea propriul sentiment de inovație, de exemplu, aducând și absorbind în mod pozitiv tehnologiile avansate de construcție, echipamentele de construcții și tehnicile de construcție cele mai performante, pentru a realiza în mod fundamental dezvoltarea ingineriei civile. Pe de altă parte, indiferent dacă este vorba despre industria arhitecturală sau cea a serviciilor de viață, odată ce are un puternic sens, inovația își păstrează acest sens în fiecare etapă a dezvoltării industriale, putând obține cele mai bune performanțe.

Lacune în țările emergente

În general, construcțiile civile din țările emergente sunt încă în stadiul de dezvoltare și au unele lacune, în comparație cu țările dezvoltate. Acest tip de lacune este reflectat, în principal, de două aspecte ale tehnologiilor de construcție și management. De exemplu, în comparație cu alte țări, tehnologiile de construcție adoptate de industriile țărilor emergente, sunt lipsește sever de inovația tehnologică. Prin urmare, pentru construcțiile civile, aceste țări trebuie să-și reexamineze defectele și deficiențele din propria perspectivă, întărind în permanență sentimentul inovației de sine, extinzând larg spațiul de dezvoltare aparținând ingineriei civile, pe baza inovației, asigurând în același timp calitatea generală a proiectelor arhitecturale, concomitent cu înscrierea în tendințele vremurilor, pentru a accelera dezvoltarea durabilă, sănătoasă și rapidă a industriei arhitecturale.

Caracteristici ale tehnologiilor inginerești de construcții civile

Clădirile civile au diverse caracteristici care determină modul de abordare a proiectelor, în funcție de necesități dar și de zona geografică și tradiții culturale. Aceste caracteristici vor promova tehnologiile de construcție derivate. Dar, văzută din starea actuală a aplicației sale practice, datorită nivelului de diferențe regionale, în ceea ce privește construcțiile civile, tehnologiile determină direct calitatea și siguranța întregului proiect.

Mai mult, în timpul procesului de dezvoltare efectivă a proiectelor, proiectele determinate, în general, nu pot fi modificate în mod arbitrar, decât în ​ situații speciale, ca urmare a caracteristicii varietății proiectului în sine. În acest fel, crește imperceptibil complexitatea proiectului constructie. Prin urmare, pentru a garanta eficient calitatea generală a proiectului de inginerie, cererea de lucru continuu pentru fiecare departament ar trebui să fie consolidat, sarcinile specifice de poziție ale fiecărui departament ar trebui să fie precizate și delimitate strict, pentru a îmbunătăți tehnologiile de construcții și calitatea construcției civile, în sens real.

Starea actuală a tehnologiei de construcții civile

În perioada actuală, construcțiile civile au înregistrat o dezvoltare rapidă. Concomitent, tot mai multe probleme de construcție au apărut constant, influențând și lărgind domeniul de periculozitate și denaturare a liniei arhitecturale din țările emergente. De exemplu, în timpul fazei timpurii de proiectare și planificare a proiectului, din cauza lipsei de experiență a personalului relevant, care a participat la construcțiile civile în perioada curentă, s-a ajuns la erori grave, în timpul realizării sau proiectării schemelor specifice, fapt care nu doar că este negativ, pentru calitatea construcțiilor civile, dar creează, de asemenea, mari pagube în fazele timpurii ale investițiilor.

De aceea, pentru o bună dezvoltare a ingineriei civile, ar trebui pornit de la management, până la controlul și gestionarea strictă a conținutului muncii și a calității muncii fiecărui departament, pentru a îmbunătăți eficient calitatea construcțiilor civile.

Inovarea și selecția personalului

Prin analiza profundă a caracteristicilor și a stării actuale a tehnologiilor de construcție a construcțiilor civile, în procesul de reformă și inovare a tehnologiilor de construcție a construcțiilor civile, ar trebui să fie recunoscută existența unui mecanism de inovare relevant. Echipa trebuie formată din personal dedicat lucrărilor de inovare, adoptând tehnologii de construcție inovatoare, adecvate dezvoltării fiecărui proiect în parte, dar care pot fi modificate treptat. Odată cu dezvoltarea rapită a industriei arhitecturale și modernizarea constantă a tehnologiilor de construcție, acestea vor influența direct cerințele privind calitățile profesionale ale personalului intern al întreprinderilor de arhitectură.

Din păcate, văzut din statutul actual al alocării resurselor umane interne a majorității întreprinderilor arhitecturale din perioada curentă din țările în curs de dezvoltare, gradul de profesionalism al personalului din construcții este scăzut, iar personalul necalificat reprezintă un procent mare, având o serie de efecte negative asupra inovației tehnologiilor de construcții civile.

Prin urmare, în primul rând, întreprinderile ar trebui să facă selecții stricte și să integreze personalul actual de construcții, angajând personal instruit, oferind în mod regulat (sau sporadic, când este necesar), instruirea personalului de construcții, urmarea diverselor cursuri de formare în întreprinderi, inspirând personalul să participe pozitiv în studii prin diferite activități curriculare vii și interesante, absorbind în același timp noi cunoștințe tehnologiile și noile concepte. În acest fel, calitățile profesionale ale personalului ar trebui consolidate.

În al doilea rând, în aplicațiile practice vor fi utilizați experți care să contribuie la  aprofundarea cunoștințelor teoretice ale personalului, combinând teoriile și practicile, îmbunătățind precizia și normarea lucrărilor, reducând ratele de accidente majore. În plus, ar trebui specificat un sistem de recompensă relevant, și un sistem de remunerare acordat personalului cu performanțe bune.

Garantarea calității și siguranței

Pentru a garanta calitatea și siguranța întregului proces de construcție, întreprinderile moderne de arhitectură ar trebui să popularizeze pe larg conceptul de inovație tehnică în fiecare departament de construcții și să mențină acest concept în funcțiune și după finalizarea fiecărui proiect, pentru a face ca tehnologiile de construcție a clădirilor de construcții civile să obțină beneficiile urmărite și să joace un rol cheie în îmbunătățirea calităților arhitecturale. La rândul ei, înoirea tehnologiei ingineriei arhitecturale și îmbunătățirea beneficiilor economice ale companiilor ar trebui realizate pentru a transforma capacitatea de inovare tehnică în creșterea tangibilă a profitului. Acest lucru aduce, de asemenea, contribuții relevante pentru îmbunătățirea beneficiilor economice ale firmelor.

Însă, înoirea tehnologiilor de construcții civile nu este doar parte a cererii de proiecte, ci, de asemenea, o cerință necesară de dezvoltare a progresului. Unele mijloace tehnice depășite vor fi eliminate treptat, în timpul dezvoltării sociale, iar unele mijloace tehnice avansate și idei inovatoare le vor înlocui.

Îmbunătățirea aplicării tehnologiilor de inovare

În prezent, în ceea ce privește construcțiile civile, introducerea și utilizarea tehnologiilor avansate de construcție au un impact major nu numai asupra calității ingineriei civile, dar și asupra costurilor și eficienței activității. Prin urmare, în timpul procesului de dezvoltare a construcțiilor civile, întreprinderile de construcții ar trebui să elimine treptat conceptul tradițional de tehnologie de construcții, integrând conceptul modern de tehnologie inovatoare în procesul industrial.

Tehnologiile tradiționale de construcție adoptă, în principal, mijloace de construcție cu structură din oțel, structură din beton sau cu fundație. Dar, de exemplu, utilizând o inovație în ceea ce privește aspecte ale tehnologiei de susținere a ancorelor de piloți, tehnologia de foraj rotativ, tehnologia de automatizare, tehnologia de pretensionare și tehnologia de repaos, companiile obțin o dezvoltare mai bună și beneficii economice uriașe, inclusiv beneficii sociale.

În plus, aplicarea tehnologiilor inovatoare de construcție ar trebui să se bazeze pe satisfacerea cerințelor de dezvoltare durabilă, punând accent pe protecția mediului ecologic, folosind științific și rezonabil diverse tehnologii avansate de construcție, pentru a evita impactul sever al construcției civile asupra mediului înconjurător, realizeând o dezvoltare armonioasă și prietenoasă a zonelor construite, cu natura. Toate aceste obiective pot fi realizate urmărind dezvoltarea următoarelor concepte:

Informatizarea

În progresul social actual al schimbărilor rapide, tehnologia informației moderne și inteligente este aplicată pe scară largă domeniul construcțiilor. Funcția puternică a tehnologiei informației face construcția și mai convenabilă, și mai rapidă, ca timp de execuție. Mai mult, aplicarea tehnologiei informației în domeniul construcțiilor civile poate realiza acuratețe și siguranță, pe parcursul procesului de transport al materialelor, de la depozit, la șantier. În acest fel, o mare parte a activității va fi optimizată, realizându-se și uriașe economii.

Tehnicizarea

În procesul de construcție reală a construcțiilor civile, detectarea și controlul întregului mediu de construcție poate fi realizat în întregime prin intermediul informațiilor și datelor furnizate de tehnologii științifice avansate, în fiecare fază de construcție. De exemplu, în procesul contabil al cheltuielilor, din faza incipientă a construcției, aplicarea tehnologiilor științifice avansate pot garanta exactitatea și eficacitatea lucrărilor contabile.

Ecologizarea

Având la dispoziție energii diversificate, crizele poluării mediului și consumul de energie sunt din ce în ce mai grave. Datorită conțtientizării conservării energiei și a reducerii emisiilor, sentimentul de economisire de carbon și energie s-a infiltrat treptat în toate categoriile de viață, iar dezvoltarea durabilă a fiecărui domeniu trebuie să țină cont de aceste cerințe. Ca urmare, încă din faza de proiectare, firmele de arhitectură ar trebui să se dezvolte treptat direcții ecologice de realizare realizând optimizarea tuturor operațiunilor, începând cu aprovivionarea cu materii prime pentru construcții, îmbunățind echipamentele pentru a satisface economisirea energiei și protecția mediului, prin construcția de clădiri ecologice.

infoconstruct