INS a publicat situația construcției locuințelor în România, în 2020

INS a publicat situația construcției locuințelor în România, în 2020

În anul 2020 au fost terminate 67816 locuinţe, în creştere cu 304 locuinţe, faţă de anul 2019.  În trimestrul IV 2020 au fost date în folosinţă 19326 locuinţe, în scădere cu 1749 locuinţe, faţă de trimestrul IV 2019.

În trimestrul IV 2020 au fost date în folosinţă 19326 locuinţe, în scădere cu 1749 locuinţe, faţă de trimestrul IV 2019. Pe medii de rezidenţă, în trimestrul IV 2020, cele mai multe locuinţe au fost construite în mediul urban (59,1%).

Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, în trimestrul IV 2020, faţă de trimestrul IV 2019, a scăzut atât numărul locuinţelor realizate din fonduri private cu 1209 de locuinţe, cât şi cele din fonduri publice, cu 540 de locuinţe.

Distribuţia în profil regional în trimestrul IV 2020 comparativ cu trimestrul IV 2019, evidenţiază o creştere a numărului locuinţelor terminate doar în regiunea de dezvoltare Bucureşti–Ilfov (+1014 locuinţe).

În toate celelalte regiuni de dezvoltare au fost scăderi ale numărului locuinţelor terminate, astfel: Nord–Vest (-1211 locuinţe), Sud–Est (-521), Vest (-427),Sud– Muntenia (-212),Nord–Est (-208), Centru (-114) şi Sud–Vest Oltenia (-70).

Anul 2020 faţă de anul 2019

În anul 2020 au fost terminate 67816 locuinţe, în creştere cu 304 locuinţe, faţă de anul 2019. Situaţia pe medii de rezidenţă, în anul 2020 faţă de anul 2019, pune în evidenţă creşterea ponderii locuinţelor terminate în mediul urban (de la 60,1% în anul 2019 la 62,3% în anul 2020) şi o scădere în mediul rural ( de la 39,9% în anul 2019 la 37,7% în anul 2020).

Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, faţă de anul 2019, în anul 2020, a crescut numărul locuinţelor realizate din fonduri private (+876 locuinţe), în schimb a scăzut numărul locuinţelor realizate din fonduri publice (-572 locuinţe).

Distribuţia în profil regional în anul 2020 faţă de anul 2019, pune în evidenţă o creştere a numărului de locuinţe terminate, doar în trei regiuni de dezvoltare: Bucureşti–Ilfov (+5941 locuinţe), Vest (+255) şi Sud–Vest Oltenia (+ 68).

Scăderi s-au înregistrat în celelalte regiuni de dezvoltare astfel: Nord–Vest (-3007 locuinţe), Sud–Est (-1020), Nord – Est (-965), Sud-Muntenia (-916) şi Centru (-52).

infoconstruct