INS: Activitatea de constructii in luna septembrie 2019

INS: Activitatea de constructii in luna septembrie 2019

În luna septembrie 2019, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna precedentă, ca serie brută, cu 2,8%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a scăzut cu 3,4%.
Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 30,5%, respectiv cu 32,4%.
În perioada 1.I-30.IX.2019, faţă de perioada 1.I-30.IX.2018, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 27,9%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 22,1%.
Septembrie 2019 comparativ cu august 2019
Volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 2,8%, creştere evidenţiată la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+18,1% şi la lucrările de reparaţii capitale (+8,2% . Lucrările de construcţii noi au scăzut cu 2,8%.
Pe obiecte de construcţii, seria brută indică o creştere a volumului construcţiilor inginereşti cu 5,9% şi a clădirilor nerezidenţiale cu 0,7%.
Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale cu 2,3%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii a scăzut cu 3,4%.
Volumul lucrărilor de construcţii noişi al lucrărilor de reparaţii capitale a scăzut cu 9,2%, respectiv cu 1,7%. Creştere s-a evidenţiat la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+3,1% .
Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică o scădere a volumului lucrărilor de construcții la clădirile rezidentiale cu 12,4%, clădirile nerezidenţiale cu 12,1% şi la lucrările de construcții inginereşti cu 0,3%.
Septembrie 2019 comparativ cu septembrie 2018
Volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 30,5%. Pe elemente de structură au fost înregistrate creşteri ale volumului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente (+44,3% şi lucrărilor de construcţii noi (+32,0% .
Lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 5,6%. Pe obiecte de construcţii, seria brută evidențiază creșteri ale volumului lucrărilor de construcţii astfel: construcţii inginereşti cu 39,2%, clădiri nerezidenţiale cu 28,0% şi la clădiri rezidenţiale cu 13,3%.
Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 32,4%.
Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+44,1% şi la lucrările de construcţii noi (+31,1% .
Lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 7,5%. Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate indică creșteri ale volumului lucrărilor de construcţii astfel: construcţiile inginereşti (+35,8% , clădirile nerezidenţiale (+27,8% şi la clădirile rezidenţiale (+13,9% .
Perioada 1.I-30.IX. 2019 comparativ cu perioada 1.I-30.IX. 2018
Volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut cu 27,9%. Pe elemente de structură au avut loc creşteri la construcţiile noi (+34,0% , lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+22,0% şi la lucrările de reparaţii capitale (+0,8% .
Pe obiecte de construcţii, ca serie brută, au avut loc creşteri ale volumului de lucrări de construcții astfel: clădirile nerezidenţiale cu 38,3%, clădirile rezidenţiale cu 32,1% şi la lucrările de construcţii inginereşti cu 20,1%.
Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut cu 22,1%, creştere reflectată în volumul lucrărilor de construcţii noi cu 29,2%, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente cu 14,2% şi al lucrărilor de reparaţii capitale cu 1,3%.
Pe obiecte de construcţii, seria ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate evidențiază creșterea volumului lucrărilor de construcţii la clădirile nerezidenţiale cu 33,7%, clădirile rezidenţiale cu 30,2% şi la construcţiile inginereşti cu 13,7%.

infoconstruct