INS: Cât s-a cheltuit pentru protecția mediului în anul 2020?

INS: Cât s-a cheltuit pentru protecția mediului în anul 2020?

În anul 2020, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au însumat 15,7 miliarde lei1) reprezentând aproximativ 1,5% din PIB2) . 

La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 71,6% din totalul cheltuielilor pe gestionarea deşeurilor.

La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate în domeniul gestionării apelor uzate la administraţia publică, acestea reprezentând 79,7% din totalul investiţiilor pe domeniul gestionării apelor uzate.

La nivel naţional, investiţiile administraţiei publice au cea mai mare pondere în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului (54,5%), fiind urmate de investiţiile producătorilor nespecializaţi (31,0%) şi de cele ale producătorilor specializaţi (14,5%).

Producătorii nespecializați au înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului în domeniul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” (33,8%), în sectorul „industria prelucrătoare” (23,7%) și în sectorul „captarea, tratarea şi distribuţia apei” (19,2%).

Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate la gestionarea deşeurilor (39,0% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului la nivel naţional), urmate de cheltuielile pentru gestionarea apelor reziduale (21,1%) şi de cheltuielile pentru protecţia aerului înconjurător și a climei (20,5%).

infoconstruct