INS: Cheltuielile pentru protecția mediului în anul 2019

INS: Cheltuielile pentru protecția mediului în anul 2019

În anul 2019, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de aproximativ 16,0 miliarde lei, reprezentând aproximativ 1,5% din PIB. 

La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul Gestionarea deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 73,1% din totalul cheltuielilor pe domeniul gestionarea deşeurilor. 

La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării apelor reziduale la administraţia publică, acestea reprezentând 83,7% din totalul investiţiilor pe domeniul gestionării apelor reziduale.

La nivel naţional ponderea investiţiilor administraţiei publice a reprezentat 54,6% în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului, urmate de cele ale investiţiilor producătorilor nespecializaţi 32,9% şi de investiţiile producătorilor specializaţi (12,5%).

Din cheltuielile pentru protecţia mediului a producătorilor nespecializaţi, în domeniul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” s-au înregistrat 29,9%, în timp ce în sectorul „industria prelucrătoare” s-au realizat 24,5%, iar sectorul „industria extractivă” a cheltuit 19,3%.

Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate la gestionarea deşeurilor, 42,0% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului la nivel naţional, urmate de cheltuielile pentru protecţia aerului şi a climatului (19,8%) şi de cheltuielile pentru gestionarea apelor reziduale (19,7%).

infoconstruct